Allt om earn-out-arrangemanget

Allt om earn-out-arrangemanget

Det finns många saker att tänka på när man säljer ett företag. Ett av de viktigaste och svåraste elementen är ofta försäljningspriset. Förhandlingar kan hamna här, till exempel eftersom köparen inte är beredd att betala tillräckligt eller inte kan få tillräcklig finansiering. En av […]

Fortsätt läsa
Vad är en laglig fusion?

Vad är en laglig fusion?

Att en aktiefusion innebär överföring av aktier i de sammanslagna företagen framgår tydligt av namnet. Begreppet sammanslagning är också talande eftersom vissa tillgångar och skulder i ett företag tas över av ett annat företag. Uttrycket juridisk sammanslagning avser den enda lagligt reglerade formen [...]

Fortsätt läsa
Skilsmässa med barn: kommunikation är nyckeln

Skilsmässa med barn: kommunikation är nyckeln

När beslutet om skilsmässa har fattats finns det mycket att ordna och därmed diskutera. Skiljande partners befinner sig vanligtvis i en känslomässig berg-och dalbana, vilket gör det svårt att komma till rimliga överenskommelser. Det är ännu svårare när det finns barn inblandade. På grund av barnen är du [...]

Fortsätt läsa
Lämna in ett klagomål om domstolen

Lämna in ett klagomål om domstolen

Det är viktigt att du har och behåller förtroendet för rättsväsendet. Det är därför du kan lämna in ett klagomål om du anser att en domstol eller en anställd inte har behandlat dig korrekt. Du bör skicka ett brev till nämndens styrelse. Du […]

Fortsätt läsa
Avgörande i klimatärendet mot Shell

Avgörande i klimatärendet mot Shell

Tingsrättens dom i Haag i målet Milieudefensie mot Royal Dutch Shell PLC (hädanefter 'RDS') är en milstolpe i klimatstämningarna. För Nederländerna är detta nästa steg efter den banbrytande bekräftelsen av Urgenda-avgörandet från Högsta domstolen, där staten [...]

Fortsätt läsa
Givaravtal: Vad behöver du veta?

Givaravtal: Vad behöver du veta?

Det finns flera aspekter av att ha ett barn med hjälp av en spermadonator, som att hitta en lämplig donator eller insemineringsprocessen. En annan viktig aspekt i detta sammanhang är det rättsliga förhållandet mellan den part som vill bli gravid via insemination, eventuella partners, en spermadonator [...]

Fortsätt läsa
Överföring av företag

Överföring av företag

Om du planerar att överföra ett företag till någon annan eller ta över någon annans företag kanske du undrar om denna övertagande också gäller för personalen. Beroende på anledningen till varför företaget övertas och hur övertagandet genomförs kan eller kan detta [...]

Fortsätt läsa
Licensavtalet

Licensavtalet

Immateriella rättigheter finns för att skydda dina skapelser och idéer från obehörig användning av tredje part. I vissa fall, till exempel om du vill att dina skapelser ska utnyttjas kommersiellt, kanske du vill att andra ska kunna använda den. Men hur mycket rättigheter vill du ge [...]

Fortsätt läsa
Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsnämnden (nedan kallad SB) är ett organ från BV och NV som har en tillsynsfunktion på styrelsens policy och allmänna angelägenheter för företaget och dess närstående företag (artikel 2: 140/250 punkt 2 i den nederländska civillagen ('DCC'). Meningen med […]

Fortsätt läsa
Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Det lagstadgade bolaget med två nivåer är en särskild företagsform som kan gälla NV och BV (liksom kooperativet). Man tror ofta att detta endast gäller internationellt verksamhetsgrupper med en del av deras verksamhet i Nederländerna. Detta behöver dock inte nödvändigtvis [...]

Fortsätt läsa
Hyra skydd Bild

Hyra skydd

När du hyr ett boende i Nederländerna har du automatiskt rätt till hyreskydd. Detsamma gäller för dina medhyresgäster och underhyresgäster. I princip består hyresskydd av två aspekter: hyreskydd och hyreskydd mot hyresavtalets uppsägning i den meningen att hyresvärden inte bara kan [...]

Fortsätt läsa
Skilsmässa i tio steg

Skilsmässa i tio steg

Det är svårt att bestämma om man ska få skilsmässa. När du väl har bestämt att detta är den enda lösningen börjar processen verkligen. Många saker måste ordnas och det blir också en känslomässigt svår period. För att hjälpa dig på din väg ger vi [...]

Fortsätt läsa
Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärdens skyldigheter

Ett hyresavtal har olika aspekter. En viktig aspekt av detta är hyresvärden och de skyldigheter han har gentemot hyresgästen. Utgångspunkten när det gäller hyresvärdens skyldigheter är ”den njutning som hyresgästen kan förvänta sig baserat på hyresavtalet”. När allt kommer omkring skyldigheterna [...]

Fortsätt läsa
Regissörens intressekonflikt Bild

Direktörens intressekonflikt

Styrelseledamöter i ett företag bör alltid styras av företagets intresse. Vad händer om styrelseledamöter måste fatta beslut som berör deras egna personliga intressen? Vilket intresse råder och vad förväntas en regissör göra i en sådan situation? När är det en konflikt mellan [...]

Fortsätt läsa
Behåll av titel Bild

Retention av titel

Äganderätt är den mest omfattande rätten som en person kan ha i en vara, enligt civillagen. Först och främst betyder det att andra måste respektera personens ägande. Som ett resultat av denna rättighet är det upp till ägaren att avgöra vad som händer med hans varor. För […]

Fortsätt läsa
Internationell surrogatbild

Internationell surrogati

I praktiken väljer avsedda föräldrar i allt högre grad att starta ett surrogatprogram utomlands. De kan ha olika orsaker till detta, som alla är kopplade till den otydliga ställningen hos de avsedda föräldrarna enligt nederländsk lag. Dessa diskuteras kort nedan. I den här artikeln förklarar vi att möjligheterna utomlands kan [...]

Fortsätt läsa
Surrogati i Nederländerna Bild

Surrogati i Nederländerna

Graviditet är tyvärr inte en självklarhet för alla föräldrar som vill ha barn. Förutom möjligheten till adoption kan surrogati vara ett alternativ för en avsedd förälder. För närvarande regleras inte surrogati av lagen i Nederländerna, vilket gör den rättsliga statusen [...]

Fortsätt läsa
Föräldramyndighet Bild

Föräldra myndighet

När ett barn föds har barnets mor automatiskt föräldrabehörighet över barnet. Förutom i de fall där mamman själv fortfarande är minderårig vid den tiden. Om mamman är gift med sin partner eller har ett registrerat partnerskap under barnets födelse, [...]

Fortsätt läsa
Lagförslag om modernisering av partnerskapets bild

Lagförslag om modernisering av partnerskap

Hittills har Nederländerna tre juridiska former av partnerskap: partnerskapet, det allmänna partnerskapet (VOF) och kommanditbolag (CV). De används främst i små och medelstora företag, jordbrukssektorn och tjänstesektorn. Alla tre former av partnerskap är baserade på en förordning som daterar […]

Fortsätt läsa
Avgångsakt

Avgångsakt

Skilsmässa innebär mycket skilsmässoförfarandet består av ett antal steg. Vilka steg som måste vidtas beror på om du har barn och om du i förväg har kommit överens om en överenskommelse med din framtida ex-partner. Generellt bör följande standardprocedur följas. Första av [...]

Fortsätt läsa
Avslag på arbete Bild

Avslag på arbete

Det är väldigt irriterande om dina anvisningar inte följs av din anställd. Till exempel den anställde som du inte kan lita på att visas på arbetsgolvet runt helgen eller den som tycker att din snygga klädkod inte gäller honom eller henne. […]

Fortsätt läsa
Underhåll

Underhåll

Vad är underhållsbidrag? I Nederländerna är underhållsbidrag ett ekonomiskt bidrag till levnadskostnaderna för din tidigare partner och barn efter en skilsmässa. Det är ett belopp som du får eller måste betala varje månad. Om du inte har tillräckligt med inkomst att leva på kan du få underhåll. […]

Fortsätt läsa
Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Om tvister har uppstått inom ditt företag som inte kan lösas internt kan ett förfarande inför företagskammaren vara ett lämpligt sätt att lösa dem. Ett sådant förfarande kallas ett undersökningsförfarande. I det här förfarandet uppmanas företagskammaren att utreda politiken och förloppet [...]

Fortsätt läsa
Avskedande under provperioden

Avskedande under provperioden

Under en provperiod kan arbetsgivare och arbetstagare lära känna varandra. Arbetstagaren kan se om arbetet och företaget passar honom eller henne, medan arbetsgivaren kan se om arbetstagaren är lämplig för jobbet. Tyvärr kan detta leda till uppsägning för den anställde. […]

Fortsätt läsa
Uppsägnings- och uppsägningstider

Uppsägnings- och uppsägningstider

Vill du bli av med ett avtal? Det är inte alltid möjligt direkt. Naturligtvis är det viktigt om det finns ett skriftligt avtal och om avtal har ingåtts om en uppsägningstid. Ibland gäller en lagstadgad uppsägningstid på avtalet, medan du själv har [...]

Fortsätt läsa
Law & More B.V.