När krävs en advokat?

När krävs en advokat?

Du har fått en kallelse och måste snart dyka upp inför domaren som kommer att döma i ditt ärende eller så kanske du vill påbörja ett förfarande själv. När är det ett val att anlita en advokat för att hjälpa dig i din rättstvist och när är det obligatoriskt att anlita en advokat? Svaret […]

Fortsätt läsa
Vad gör en advokat?

Vad gör en advokat?

Skador som orsakats av någon annan, gripna av polisen eller som vill stå för dina egna rättigheter: olika fall där bistånd av en advokat verkligen inte är en onödig lyx och i civila fall till och med en skyldighet. Men vad gör en advokat egentligen […]

Fortsätt läsa
Konkurrensklausul: vad behöver du veta?

Konkurrensklausul: vad behöver du veta?

En konkurrensklausul, reglerad i art. 7: 653 i den nederländska civillagen, är en långtgående begränsning av arbetstagarens valfrihet att välja ett arbete som en arbetsgivare kan inkludera i ett anställningsavtal. Detta tillåter trots allt arbetsgivaren att förbjuda den anställde att gå in i ett annat företags tjänst, […]

Fortsätt läsa
Konkurslagen och dess förfaranden

Konkurslagen och dess förfaranden

Tidigare skrev vi en blogg om under vilka omständigheter en konkurs kan lämnas in och hur detta förfarande fungerar. Förutom konkurs (reglerad i avdelning I) har konkurslagen (på nederländska Faillissementswet, nedan kallad 'Fw') två andra förfaranden. Nämligen: moratoriet (avdelning II) och skulden […]

Fortsätt läsa
Allmänna köpvillkor: B2B

Allmänna köpvillkor: B2B

Som företagare ingår du regelbundet avtal. Även med andra företag. Allmänna villkor är ofta en del av avtalet. De allmänna villkoren reglerar (juridiska) ämnen som är viktiga i varje avtal, till exempel betalningsvillkor och skulder. Om du som företagare […]

Fortsätt läsa
Allt om earn-out-arrangemanget

Allt om earn-out-arrangemanget

Det finns många saker att tänka på när man säljer ett företag. Ett av de viktigaste och svåraste elementen är ofta försäljningspriset. Förhandlingar kan hamna här, till exempel eftersom köparen inte är beredd att betala tillräckligt eller inte kan få tillräcklig finansiering. En av […]

Fortsätt läsa
Vad är en laglig fusion?

Vad är en laglig fusion?

Att en aktiefusion innebär överföring av aktier i de sammanslagna företagen framgår tydligt av namnet. Begreppet sammanslagning är också talande eftersom vissa tillgångar och skulder i ett företag tas över av ett annat företag. Uttrycket juridisk sammanslagning avser den enda lagligt reglerade formen [...]

Fortsätt läsa
Skilsmässa med barn: kommunikation är nyckeln

Skilsmässa med barn: kommunikation är nyckeln

När beslutet om skilsmässa har fattats finns det mycket att ordna och därmed diskutera. Skiljande partners befinner sig vanligtvis i en känslomässig berg-och dalbana, vilket gör det svårt att komma till rimliga överenskommelser. Det är ännu svårare när det finns barn inblandade. På grund av barnen är du [...]

Fortsätt läsa
Lämna in ett klagomål om domstolen

Lämna in ett klagomål om domstolen

Det är viktigt att du har och behåller förtroendet för rättsväsendet. Det är därför du kan lämna in ett klagomål om du anser att en domstol eller en anställd inte har behandlat dig korrekt. Du bör skicka ett brev till nämndens styrelse. Du […]

Fortsätt läsa
Avgörande i klimatärendet mot Shell

Avgörande i klimatärendet mot Shell

Tingsrättens dom i Haag i målet Milieudefensie mot Royal Dutch Shell PLC (hädanefter 'RDS') är en milstolpe i klimatstämningarna. För Nederländerna är detta nästa steg efter den banbrytande bekräftelsen av Urgenda-avgörandet från Högsta domstolen, där staten [...]

Fortsätt läsa
Givaravtal: Vad behöver du veta?

Givaravtal: Vad behöver du veta?

Det finns flera aspekter av att ha ett barn med hjälp av en spermadonator, som att hitta en lämplig donator eller insemineringsprocessen. En annan viktig aspekt i detta sammanhang är det rättsliga förhållandet mellan den part som vill bli gravid via insemination, eventuella partners, en spermadonator [...]

Fortsätt läsa
Överföring av företag

Överföring av företag

Om du planerar att överföra ett företag till någon annan eller ta över någon annans företag kanske du undrar om denna övertagande också gäller för personalen. Beroende på anledningen till varför företaget övertas och hur övertagandet genomförs kan eller kan detta [...]

Fortsätt läsa
Licensavtalet

Licensavtalet

Immateriella rättigheter finns för att skydda dina skapelser och idéer från obehörig användning av tredje part. I vissa fall, till exempel om du vill att dina skapelser ska utnyttjas kommersiellt, kanske du vill att andra ska kunna använda den. Men hur mycket rättigheter vill du ge [...]

Fortsätt läsa
Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsnämnden (nedan kallad SB) är ett organ från BV och NV som har en tillsynsfunktion på styrelsens policy och allmänna angelägenheter för företaget och dess närstående företag (artikel 2: 140/250 punkt 2 i den nederländska civillagen ('DCC'). Meningen med […]

Fortsätt läsa
Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Det lagstadgade bolaget med två nivåer är en särskild företagsform som kan gälla NV och BV (liksom kooperativet). Man tror ofta att detta endast gäller internationellt verksamhetsgrupper med en del av deras verksamhet i Nederländerna. Detta behöver dock inte nödvändigtvis [...]

Fortsätt läsa
Hyra skydd Bild

Hyra skydd

När du hyr ett boende i Nederländerna har du automatiskt rätt till hyreskydd. Detsamma gäller för dina medhyresgäster och underhyresgäster. I princip består hyresskydd av två aspekter: hyreskydd och hyreskydd mot hyresavtalets uppsägning i den meningen att hyresvärden inte bara kan [...]

Fortsätt läsa
Skilsmässa i tio steg

Skilsmässa i tio steg

Det är svårt att bestämma om man ska få skilsmässa. När du väl har bestämt att detta är den enda lösningen börjar processen verkligen. Många saker måste ordnas och det blir också en känslomässigt svår period. För att hjälpa dig på din väg ger vi [...]

Fortsätt läsa
Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärdens skyldigheter

Ett hyresavtal har olika aspekter. En viktig aspekt av detta är hyresvärden och de skyldigheter han har gentemot hyresgästen. Utgångspunkten när det gäller hyresvärdens skyldigheter är ”den njutning som hyresgästen kan förvänta sig baserat på hyresavtalet”. När allt kommer omkring skyldigheterna [...]

Fortsätt läsa
Regissörens intressekonflikt Bild

Direktörens intressekonflikt

Styrelseledamöter i ett företag bör alltid styras av företagets intresse. Vad händer om styrelseledamöter måste fatta beslut som berör deras egna personliga intressen? Vilket intresse råder och vad förväntas en regissör göra i en sådan situation? När är det en konflikt mellan [...]

Fortsätt läsa
Behåll av titel Bild

Retention av titel

Äganderätt är den mest omfattande rätten som en person kan ha i en vara, enligt civillagen. Först och främst betyder det att andra måste respektera personens ägande. Som ett resultat av denna rättighet är det upp till ägaren att avgöra vad som händer med hans varor. För […]

Fortsätt läsa
Surrogati i Nederländerna Bild

Surrogati i Nederländerna

Graviditet är tyvärr inte en självklarhet för alla föräldrar som vill ha barn. Förutom möjligheten till adoption kan surrogati vara ett alternativ för en avsedd förälder. För närvarande regleras inte surrogati av lagen i Nederländerna, vilket gör den rättsliga statusen [...]

Fortsätt läsa
Internationell surrogatbild

Internationell surrogati

I praktiken väljer avsedda föräldrar i allt högre grad att starta ett surrogatprogram utomlands. De kan ha olika orsaker till detta, som alla är kopplade till den otydliga ställningen hos de avsedda föräldrarna enligt nederländsk lag. Dessa diskuteras kort nedan. I den här artikeln förklarar vi att möjligheterna utomlands kan [...]

Fortsätt läsa
Föräldramyndighet Bild

Föräldra myndighet

När ett barn föds har barnets mor automatiskt föräldrabehörighet över barnet. Förutom i de fall där mamman själv fortfarande är minderårig vid den tiden. Om mamman är gift med sin partner eller har ett registrerat partnerskap under barnets födelse, [...]

Fortsätt läsa
Lagförslag om modernisering av partnerskapets bild

Lagförslag om modernisering av partnerskap

Hittills har Nederländerna tre juridiska former av partnerskap: partnerskapet, det allmänna partnerskapet (VOF) och kommanditbolag (CV). De används främst i små och medelstora företag, jordbrukssektorn och tjänstesektorn. Alla tre former av partnerskap är baserade på en förordning som daterar […]

Fortsätt läsa
Law & More B.V.