Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsnämnden (nedan kallad SB) är ett organ från BV och NV som har en tillsynsfunktion på styrelsens policy och allmänna angelägenheter för företaget och dess närstående företag (artikel 2: 140/250 punkt 2 i den nederländska civillagen ('DCC'). Meningen med […]

Fortsätt läsa
Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Det lagstadgade bolaget med två nivåer är en särskild företagsform som kan gälla NV och BV (liksom kooperativet). Man tror ofta att detta endast gäller internationellt verksamhetsgrupper med en del av deras verksamhet i Nederländerna. Detta behöver dock inte nödvändigtvis [...]

Fortsätt läsa
Hyra skydd Bild

Hyra skydd

När du hyr ett boende i Nederländerna har du automatiskt rätt till hyreskydd. Detsamma gäller för dina medhyresgäster och underhyresgäster. I princip består hyresskydd av två aspekter: hyreskydd och hyreskydd mot hyresavtalets uppsägning i den meningen att hyresvärden inte bara kan [...]

Fortsätt läsa
Skilsmässa i tio steg

Skilsmässa i tio steg

Det är svårt att bestämma om man ska få skilsmässa. När du väl har bestämt att detta är den enda lösningen börjar processen verkligen. Många saker måste ordnas och det blir också en känslomässigt svår period. För att hjälpa dig på din väg ger vi [...]

Fortsätt läsa
Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärdens skyldigheter

Ett hyresavtal har olika aspekter. En viktig aspekt av detta är hyresvärden och de skyldigheter han har gentemot hyresgästen. Utgångspunkten när det gäller hyresvärdens skyldigheter är ”den njutning som hyresgästen kan förvänta sig baserat på hyresavtalet”. När allt kommer omkring skyldigheterna [...]

Fortsätt läsa
Regissörens intressekonflikt Bild

Direktörens intressekonflikt

Styrelseledamöter i ett företag bör alltid styras av företagets intresse. Vad händer om styrelseledamöter måste fatta beslut som berör deras egna personliga intressen? Vilket intresse råder och vad förväntas en regissör göra i en sådan situation? När är det en konflikt mellan [...]

Fortsätt läsa
Behåll av titel Bild

Retention av titel

Äganderätt är den mest omfattande rätten som en person kan ha i en vara, enligt civillagen. Först och främst betyder det att andra måste respektera personens ägande. Som ett resultat av denna rättighet är det upp till ägaren att avgöra vad som händer med hans varor. För […]

Fortsätt läsa
Internationell surrogatbild

Internationell surrogati

I praktiken väljer avsedda föräldrar i allt högre grad att starta ett surrogatprogram utomlands. De kan ha olika orsaker till detta, som alla är kopplade till den otydliga ställningen hos de avsedda föräldrarna enligt nederländsk lag. Dessa diskuteras kort nedan. I den här artikeln förklarar vi att möjligheterna utomlands kan [...]

Fortsätt läsa
Surrogati i Nederländerna Bild

Surrogati i Nederländerna

Graviditet är tyvärr inte en självklarhet för alla föräldrar som vill ha barn. Förutom möjligheten till adoption kan surrogati vara ett alternativ för en avsedd förälder. För närvarande regleras inte surrogati av lagen i Nederländerna, vilket gör den rättsliga statusen [...]

Fortsätt läsa
Föräldramyndighet Bild

Föräldra myndighet

När ett barn föds har barnets mor automatiskt föräldrabehörighet över barnet. Förutom i de fall där mamman själv fortfarande är minderårig vid den tiden. Om mamman är gift med sin partner eller har ett registrerat partnerskap under barnets födelse, [...]

Fortsätt läsa
Lagförslag om modernisering av partnerskapets bild

Lagförslag om modernisering av partnerskap

Hittills har Nederländerna tre juridiska former av partnerskap: partnerskapet, det allmänna partnerskapet (VOF) och kommanditbolag (CV). De används främst i små och medelstora företag, jordbrukssektorn och tjänstesektorn. Alla tre former av partnerskap är baserade på en förordning som daterar […]

Fortsätt läsa
Avgångsakt

Avgångsakt

Skilsmässa innebär mycket skilsmässoförfarandet består av ett antal steg. Vilka steg som måste vidtas beror på om du har barn och om du i förväg har kommit överens om en överenskommelse med din framtida ex-partner. Generellt bör följande standardprocedur följas. Första av [...]

Fortsätt läsa
Avslag på arbete Bild

Avslag på arbete

Det är väldigt irriterande om dina anvisningar inte följs av din anställd. Till exempel den anställde som du inte kan lita på att visas på arbetsgolvet runt helgen eller den som tycker att din snygga klädkod inte gäller honom eller henne. […]

Fortsätt läsa
Underhåll

Underhåll

Vad är underhållsbidrag? I Nederländerna är underhållsbidrag ett ekonomiskt bidrag till levnadskostnaderna för din tidigare partner och barn efter en skilsmässa. Det är ett belopp som du får eller måste betala varje månad. Om du inte har tillräckligt med inkomst att leva på kan du få underhåll. […]

Fortsätt läsa
Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Om tvister har uppstått inom ditt företag som inte kan lösas internt kan ett förfarande inför företagskammaren vara ett lämpligt sätt att lösa dem. Ett sådant förfarande kallas ett undersökningsförfarande. I det här förfarandet uppmanas företagskammaren att utreda politiken och förloppet [...]

Fortsätt läsa
Avskedande under provperioden

Avskedande under provperioden

Under en provperiod kan arbetsgivare och arbetstagare lära känna varandra. Arbetstagaren kan se om arbetet och företaget passar honom eller henne, medan arbetsgivaren kan se om arbetstagaren är lämplig för jobbet. Tyvärr kan detta leda till uppsägning för den anställde. […]

Fortsätt läsa
Uppsägnings- och uppsägningstider

Uppsägnings- och uppsägningstider

Vill du bli av med ett avtal? Det är inte alltid möjligt direkt. Naturligtvis är det viktigt om det finns ett skriftligt avtal och om avtal har ingåtts om en uppsägningstid. Ibland gäller en lagstadgad uppsägningstid på avtalet, medan du själv har [...]

Fortsätt läsa
Internationella skilsmässor

Internationella skilsmässor

Det brukade vara vanligt att gifta sig med någon av samma nationalitet eller av samma ursprung. Nuförtiden blir äktenskap mellan människor med olika nationaliteter allt vanligare. Tyvärr slutar 40% av äktenskapen i Nederländerna med skilsmässa. Hur fungerar detta om man bor i ett annat land än [...]

Fortsätt läsa
Föräldraplan vid skilsmässa

Föräldraplan vid skilsmässa

Om du har minderåriga barn och du skiljs måste överenskommelser göras om barnen. De ömsesidiga avtalen kommer att fastställas skriftligen i ett avtal. Detta avtal kallas föräldraplanen. Föräldraplanen är en utmärkt grund för att få en god skilsmässa. Är en […]

Fortsätt läsa
Bekämpa skilsmässor

Bekämpa skilsmässor

En skilsmässa är en obehaglig händelse som involverar många känslor. Under denna period är det viktigt att ett antal saker ordnas ordentligt och därför är det viktigt att ringa in rätt hjälp. Tyvärr händer det ofta i praktiken att de framtida ex-partnerna inte kan [...]

Fortsätt läsa
Vad är ett kriminellt register?

Vad är ett kriminellt register?

Har du brutit mot koronareglerna och fått böter? Sedan, tills nyligen, riskerade du att ha ett kriminellt register. Koronaböterna fortsätter att existera, men det finns inte längre någon anmärkning i straffregistret. Varför har kriminalregister varit en sådan tagg i sidan av [...]

Fortsätt läsa
Uppsägning

Uppsägning

Uppsägning är en av de mest vidsträckta åtgärderna i arbetsrätten som har långtgående konsekvenser för den anställde. Det är därför du som arbetsgivare, till skillnad från den anställde, inte bara kan kalla det slutar. Tänker du säga upp din anställd? I så fall måste du komma ihåg vissa villkor [...]

Fortsätt läsa
Skadeståndsanspråk: vad behöver du veta?

Skadeståndsanspråk: vad behöver du veta?

Grundprincipen gäller i nederländsk kompensationslag: var och en bär sin egen skada. I vissa fall är det helt enkelt ingen som är ansvarig. Tänk till exempel på skador till följd av hagelstormar. Var din skada orsakad av någon? I så fall kan det bara vara möjligt att kompensera skadan om [...]

Fortsätt läsa
Villkor i samband med familjeåterförening

Villkor i samband med familjeåterförening

När en invandrare får uppehållstillstånd får han eller hon också rätt till familjeåterförening. Familjeåterförening innebär att familjemedlemmarna till statusinnehavaren får komma till Nederländerna. Artikel 8 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna föreskriver rätten till [...]

Fortsätt läsa
Avgång

Avgång

Under vissa omständigheter är uppsägning av anställningsavtalet eller uppsägning önskvärt. Detta kan vara fallet om båda parter planerar att avgå och ingå ett uppsägningsavtal i detta avseende. Du kan läsa mer om uppsägningen genom ömsesidigt samtycke och uppsägningsavtalet på vår webbplats: Dismissal.site. För övrigt, […]

Fortsätt läsa
Law & More B.V.