Villkor

Informationen på Law & More B.V. webbplatsen är endast avsedd att fungera som allmän information. Inga rättigheter kan härledas från denna information. Law & More B.V. kan inte hållas och är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av eller till följd av ofullständig och / eller felaktig information som tillhandahålls på webbplatsen. Information skickad till Law & More B.V. via e-post eller kontaktformuläret på webbplatsen för Law & More B.V. är inte säker och kommer inte att betraktas som konfidentiell.

Law & More B.V.