Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Law & More behandlar personuppgifter. För att informera dig på ett tydligt och öppet sätt om denna behandling av personuppgifter utarbetas detta integritetsförklaring. Law & More respekterar dina personuppgifter och ser till att den personliga information som ges till oss hanteras på ett konfidentiellt sätt. Denna integritetsförklaring genomför skyldigheten att informera registrerade om vem Law & More behandlar personuppgifter. Denna skyldighet härrör från den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I denna integritetsförklaring de viktigaste frågorna om behandling av personuppgifter av Law & More kommer att besvaras.

Kontaktuppgifter

Law & More är registeransvarig när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Law & More ligger vid De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Om frågor uppstår angående denna sekretesspolicy kan du kontakta oss. Du kan nå oss på telefon på nummer +31 (0) 40 369 06 80 och via e-post på info@lawandmore.nl.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som berättar något om en person eller som kan kopplas till en person. Information som indirekt berättar något om en person, anses också vara personuppgifter. I detta integritetsförklaring betyder personuppgifter all information som Law & More processer från dig och genom vilka du kan identifieras.

Law & More behandlar personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till kunder eller personuppgifter som tillhandahålls av registrerade på eget initiativ. Detta inkluderar kontaktuppgifter och andra personuppgifter som är nödvändiga för att hantera ditt ärende, personuppgifter som du har fyllt i på kontaktformulär eller webbformulär, information du tillhandahåller under (inledande) intervjuer, personuppgifter tillgängliga på offentliga webbplatser eller personuppgifter som kan erhållas från offentliga register, såsom Kadastralregistret och Handelskammarens handelsregister.  Law & More behandlar personuppgifter för att tillhandahålla tjänster, för att förbättra dessa tjänster och för att kunna kommunicera personligen med dig som registrerad.

Vars personuppgifter behandlas av Law & More?

Dessa sekretessregler gäller alla personer vars data behandlas av Law & More. Law & More behandlar personuppgifter om personer som vi indirekt eller direkt har, vill ha eller har haft en relation med. Detta inkluderar följande personer:

 • (potentiella) kunder hos Law & More;
 • sökande;
 • människor som är intresserade av tjänsterna hos Law & More;
 • personer som är anslutna till ett företag eller organisation som Law & More har, vill ha eller ha haft en relation;
 • besökare på webbplatserna till Law & More;
 • varje annan person som kontaktar Law & More.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Law & More behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av juridiska tjänster

Om du anställer oss för att tillhandahålla juridiska tjänster ber vi dig dela dina kontaktuppgifter med oss. Det kan också vara nödvändigt att ta emot andra personuppgifter för att hantera ditt ärende, beroende på ärendet. Dessutom kommer dina personuppgifter att användas för att fakturera de tillhandahållna tjänsterna. Vid behov för att tillhandahålla våra tjänster tillhandahåller vi dina personuppgifter till tredje part.

 • Tillhandahålla information

Law & More registrerar dina personuppgifter i ett system och lagrar dessa data för att ge dig information. Detta kan vara information om din relation med Law & More. Om du inte har en relation med Law & More (ännu) kan du begära information med hjälp av kontaktformuläret på webbplatsen. Law & More behandlar personuppgifter för att kontakta dig och ge dig den begärda informationen.

 • Uppfyllelse av lagliga skyldigheter

Law & More behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter. Enligt lagen och reglerna för uppförande som gäller för advokater är vi skyldiga att verifiera din identitet på grundval av ett giltigt identitetsdokument.

 • Rekrytering och urval

Law & More samlar in dina personuppgifter för rekrytering och urval. När du skickar en jobbansökan till Law & More, dina personuppgifter lagras för att avgöra om du kommer att bjudas in till en jobbintervju och för att kontakta dig när det gäller din ansökan.

 • Sociala medier

Law & More använder flera sociala medienätverk, nämligen Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du använder funktionerna på webbplatsen med avseende på sociala medier, kan vi samla in dina personuppgifter via de berörda sociala medienätverken.

 • Mätverksamhet webbplats för användning

För att mäta företagets användning av sin webbplats, Law & More använder Leadinfo-tjänsten i Rotterdam. Denna tjänst visar företagsnamn och adresser baserade på IP-adresser för besökare. IP-adressen ingår inte.

Skäl för behandling av personuppgifter

Law & More behandlar dina personuppgifter på grundval av en eller flera av följande skäl:

 • Samtycke

Law & More kan behandla dina personuppgifter eftersom du har gett medgivande för sådan behandling. Du har rätt att dra tillbaka detta samtycke hela tiden.

 • Baserat på ett (ännu inte slutfört) avtal

Om du anställer Law & More för att tillhandahålla juridiska tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter om och i den utsträckning som krävs för att utföra dessa tjänster.

 • Lagliga skyldigheter

Dina personuppgifter behandlas för att uppfylla lagliga skyldigheter. Enligt den holländska lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är advokater skyldiga att samla in och registrera viss information. Detta innebär att bland annat klienternas identitet måste verifieras.

 • Legitima intressen

Law & More behandlar dina personuppgifter när vi har ett legitimt intresse av det och när behandlingen inte bryter mot din rätt till integritet på ett oproportionerligt sätt.

Dela personuppgifter med tredje parter

Law & More avslöjar dina personuppgifter endast till tredje part när detta är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster med respekt för de skäl som nämnts tidigare. Detta kan inkludera att ingå avtal, avslöja personuppgifter med avseende på (juridiska) förfaranden, korrespondens med motparten eller möjliggöra för tredje parter på uppdrag av och uppdrag av Law & More, till exempel IKT-leverantörer. För övrigt, Law & More kan tillhandahålla personuppgifter till tredje parter, till exempel en tillsynsmyndighet eller en offentlig utsedd myndighet, i den mån det finns en laglig skyldighet att göra det.

Ett processoravtal kommer att ingås med varje tredje part som behandlar dina personuppgifter för och på uppdrag av Law & More. Som en konsekvens är alla processorer också skyldiga att följa GDPR. Tredje parter som är aktiverade av Law & More, men tillhandahåller tjänster som controller, ansvarar själva för efterlevnaden av GDPR. Detta inkluderar till exempel revisorer och notarier.

Säkerhet för personuppgifter

Law & More värderar säkerheten och skyddet av dina personuppgifter till stor del och tillhandahåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken, med tanke på den senaste tekniken. När Law & More använder sig av tjänster från tredje part, Law & More kommer att registrera avtal om de åtgärder som ska vidtas i processoravtalet.

Retention period

Law & More kommer att lagra de personuppgifter som behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det nämnda syftet för vilket uppgifterna samlades in eller som krävs i lagar eller förordningar.

Den registrerades integritetsrättigheter

Enligt sekretesslagstiftningen har du vissa rättigheter när dina personuppgifter behandlas:

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter du behandlar och att ha tillgång till dessa personuppgifter.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att begära den registeransvarige att korrigera eller fylla felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt till radering ('rätt att glömmas')

Du har rätt att begära Law & More för att radera de personuppgifter som behandlas. Law & More ska radera dessa personuppgifter i följande situationer:

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket de samlades in;
 • om du drar tillbaka ditt samtycke som behandlingen bygger på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • om du gör invändningar mot behandlingen och det inte finns några överskridande berättigade skäl för behandlingen;
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt;
 • om personuppgifterna måste raderas för att följa en laglig skyldighet.
 • Rätt till begränsning av bearbetning

Du har rätt att begära Law & More att begränsa behandlingen av personuppgifter när du tror att det inte är nödvändigt att viss information behandlas.

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som Law & More processer och för att överföra dessa data till en annan controller.

 • Rätt till invändning

Du har när som helst rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter av Law & More.

Du kan skicka in en begäran om åtkomst, rättelse eller slutförande, radering, begränsning, dataportabilitet eller återkallande av givet samtycke på Law & More genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: info@lawandmore.nl. Du kommer att få ett svar på din begäran inom fyra veckor. Det kan finnas omständigheter där Law & More kan inte (helt) implementera din begäran. Detta kan till exempel vara fallet när sekretesserna för advokater eller lagliga lagringsperioder är inblandade.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:
herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
herr. Maxim Hodak, advokat på & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More