Ibland kan du behöva ta itu med en juridisk fråga inom familjerätten. Den vanligaste juridiska frågan i familjerätt är skilsmässan. Mer information om skilsmässoförfarandet och våra skilsmässeadvokater finns på vår sida om skilsmässa. Förutom skilsmässa kan du också tänka på till exempel erkännande av ditt barn, förnekande av föräldraskap, få vårdnad om dina barn eller en adoptionsprocess ...

FAMILJE LÄGAREN PÅ LAW & MORE
VILL DU SOM ATT STÖDA? KONTAKTA OSS

Familj Advokat

Ibland kan du behöva ta itu med en juridisk fråga inom familjerätten. Den vanligaste juridiska frågan i familjerätt är skilsmässa.

Snabbmeny

Mer information om skilsmässoförfaranden och våra skilsmässadvokater finns på vår skilsmisssida. Förutom en skilsmässa kan du också tänka på till exempel erkännande av ditt barn, förnekande av föräldraskap, få vårdnad om dina barn eller en adoptionsprocess. Det här är frågor som måste regleras ordentligt för att förhindra att du får problem senare. Letar du efter ett advokatfirma specialiserat på familjerätt? Då har du hittat rätt plats. Law & More erbjuder dig juridisk hjälp inom familjerätten. Våra advokater i familjerätten står till din tjänst med personlig rådgivning.

Förutom frågor som rör erkännande, vårdnad, förnekande av föräldraskap och adoption, kan våra familjerätt advokater också hjälpa dig med förfaranden som rör utplacering och övervakning av dina barn. Om du har att göra med en eller flera av dessa frågor är det klokt att få hjälp av en familjerättsadvokat som hjälper dig med den rättsliga lösningen.

Bekräftelse

Erkännande skapar familjerättförhållanden mellan personen som erkänner barnet och barnet. Mannen kan då kallas en far, fruen en mamma. Personen som erkänner barnet behöver inte vara barnets biologiska far eller mor. Du kan bekräfta ditt barn före födelsen, under födelsesdeklarationen eller vid ett senare tillfälle.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advokat

 Ring +31 (0) 40 369 06 80

Behöver du en familjeadvokat?

Barnbidrag

Barnbidrag

En skilsmässa har stor inverkan på barn. Därför lägger vi stort värde på dina barns intressen

Begär skilsmässa

Begär skilsmässa

Vi har en personlig inställning och vi arbetar tillsammans med dig mot en lämplig lösning

Partner underhåll

Partner underhåll

Ska du betala eller erhålla underrättelse? Och hur mycket? Vi guider och hjälper dig med detta

Bor separat

Bor separat

Vill du bo separat? Vi hjälper dig

"Law & More advokater
är involverade och
kan empati med
kundens problem ”

Villkor för erkännande av barn

Om du vill erkänna ett barn måste du uppfylla några villkor. Till exempel måste du vara 16 år eller äldre för att erkänna ett barn. Men det finns fler villkor. Du behöver tillstånd från mamman. Om inte barnet är äldre än 16 år. När barnet är 12 år eller äldre behöver du också skriftligt tillstånd från barnet. Dessutom kan du inte erkänna ett barn om du inte får gifta dig med modern. Till exempel eftersom du är en släkting till mamman. Dessutom kanske det barn du vill erkänna inte redan har två lagliga föräldrar. Är du placerad under övervakning? I så fall behöver du först tillstånd från tingsrätten.

Erkänna ett barn under graviditeten

Detta avser erkännande av det ofödda barnet. Du kan bekräfta barnet i alla kommuner i Nederländerna. Om den (väntande) mamman inte kommer med dig, måste hon ge skriftligt tillstånd för bekräftelse. Är din partner gravid med tvillingar? Sedan gäller bekräftelsen för båda barn som din partner är gravid vid den tiden.

Erkänna ett barn under förlossningsdeklarationen

Du kan också bekräfta ditt barn om du anmäler födelsen. Du måste rapportera födelsen till den kommun där barnet föddes. Om mamman inte kommer med dig måste hon ge skriftligt tillstånd för bekräftelsen.

familjeadvokat-bekräftelse-bild (1)Att erkänna barnet vid ett senare tillfälle

Ibland händer det att barn inte erkänns förrän de är mycket äldre eller till och med i ålder. Bekräftelsen är då möjlig i varje kommun i Nederländerna. Från 12 års ålder behöver du skriftligt tillstånd från barnet och modern. Om barnet redan är 16 år behöver du bara tillstånd från barnet.

Att välja ett namn när du erkänner ett barn

Valet av namn är en viktig aspekt vid erkännande av ditt barn. Om du vill välja ditt barns efternamn under bekräftelsen måste du och din partner gå till kommunen tillsammans. Om barnet är över 16 år vid kvitteringstillfället kommer barnet att välja vilket efternamn han eller hon vill ha.

Konsekvenser av erkännandet

Om du erkänner ett barn, blir du barnets lagliga förälder. Du kommer då att ha några rättigheter och skyldigheter. För att bli barnets juridiska ombud måste du också ansöka om föräldramyndighet. Erkännande av ett barn betyder följande:

• En juridisk bindning skapas mellan personen som erkänner barnet och barnet.
• Du har en underhållsskyldighet gentemot barnet tills han eller hon fyller 21 år.
• Du och barnet blir varandras lagliga arvtagare.
• Du väljer barnets efternamn tillsammans med modern vid kvittens.
• Barnet kan få din nationalitet. Detta beror på lagen i det land där du har nationalitet.

Vill du erkänna ditt barn och har du fortfarande frågor om kvittensförfarandet? Kontakta gärna våra erfarna familjerätt advokater.

Förnekande av föräldraskap

När mamman till ett barn är gift, blir hennes man far till barnet. Detta gäller också för registrerade partnerskap. Det är möjligt att förneka föräldraskap. Till exempel eftersom maken inte är barnets biologiska far. Avslag på föräldraskap kan begäras av fadern, modern eller barnet självt. Förnekande har konsekvensen att lagen inte anser att den lagliga fadern är fadern. Detta gäller retroaktivt. Lagen låtsas att den lagliga faderns faderskap aldrig fanns. Detta har till exempel konsekvenser för vem som är deras arvtagare.

Det finns dock tre fall där förnekandet av föräldraskap inte är (eller inte längre) möjligt:

• Om den legala fadern också är barnets biologiska far;
• Om den lagliga faren har samtyckt till den handling som hans fru blev gravid med;
• Om den lagliga faren redan visste innan äktenskapet att hans framtida fru var gravid.
• Ett undantag görs från de två sista fallen då modern inte har varit ärlig om barnets biologiska far.

Förnekande av föräldraskap är fortfarande ett viktigt beslut. Familjen advokater av Law & More är redo att ge dig råd på bästa möjliga sätt innan du fattar detta viktiga beslut.

familjeadvokat-vårdnadsbild (1)

Vårdnad

Ett mindreårigt barn får inte fatta några beslut på egen hand. Därför är barnet under myndighet av en eller båda föräldrarna. Ofta får föräldrarna automatiskt vårdnad om sina barn, men ibland måste du ansöka om vårdnad genom ett domstolsförfarande eller genom ett ansökningsformulär.

Om du har vårdnad om ett barn:

• Du ansvarar för vård och uppfostran av barnet.
• Du har nästan alltid en underhållsskyldighet, vilket innebär att du måste betala kostnaderna för vård och utbildning (upp till 18 års ålder) och kostnaderna för att leva och studera (från åldern 18 till 21).
• Du hanterar barnets pengar och saker;
• Du är hans eller hennes juridiska ombud.

Ett vårdnad om ett barn kan ordnas på två sätt. När en person har vårdnad, talar vi om enhuvudets vårdnad, och när två personer har vårdnad handlar det om gemensam vårdnad. Högst två personer kan ha vårdnad. Därför kan du inte ansöka om föräldramyndighet om två personer redan har vårdnad om ett barn.

När får du vårdnad om ett barn?

Är du gift eller har du ett registrerat partnerskap? Då kommer båda föräldrarna att ha gemensamt vårdnad om ett barn. Om detta inte är fallet får endast mamman automatiskt vårdnad. Gifter du dig som föräldrar efter ditt barns födelse? Eller ingår du ett registrerat partnerskap? I så fall får du också automatisk föräldrautrustning. En förutsättning är att du har erkänt barnet som far. För att få föräldramyndighet får du inte vara yngre än 18 år, vara under vårdnad eller ha en psykisk störning. En mindreårig mamma på 16 eller 17 år kan ansöka till domstolen om en åldersdeklaration för att få vårdnad om ett barn. Om ingen av föräldrarna har vårdnad, utser domaren en vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad vid skilsmässa

Förutsättningen i en skilsmässa är att båda föräldrarna har gemensamt vårdnad. I vissa fall kan domstolen avvika från denna regel om det är i barnens bästa.

Vill du få vårdnad över ditt barn eller har du andra frågor om föräldramyndighet? Vänligen kontakta en av våra erfarna familjeadvokater. Vi är glada att tänka tillsammans med dig och hjälpa dig med ansökan om föräldra myndighet!

Antagande

Den som vill adoptera ett barn från Nederländerna eller från utlandet måste uppfylla vissa villkor. Till exempel måste du vara minst 18 år äldre än barnet du vill adoptera. Villkoren för att adoptera ett barn från Nederländerna skiljer sig från villkoren för att adoptera ett barn från utlandet. Till exempel kräver en adoption i Nederländerna att adoptionen är i barnets bästa. Dessutom måste barnet vara en minderårig. Om barnet du vill adoptera är 12 år eller äldre krävs hans eller hennes godkännande för adoptionen. Dessutom är ett viktigt villkor för adoption av ett barn från Nederländerna att du har tagit hand om och uppfostrat barnet i minst ett år. Till exempel som fosterförälder, vårdnadshavare eller styvförälder.

För adoption av ett barn från utlandet är det viktigt att du ännu inte fyllt 42 år. Vid speciella omständigheter kan ett undantag göras. Följande villkor gäller dessutom för adoption av ett barn från utlandet:

• Du och din partner måste ge tillstånd att inspektera det juridiska dokumentationssystemet (JDS).
• Åldersskillnaden mellan den äldsta adoptivföräldern och barnet får inte överstiga 40 år. Vid speciella omständigheter kan ett undantag också göras.
• Din hälsa kanske inte är ett hinder för adoption. Du måste genomgå en medicinsk undersökning.
• Du måste bo i Nederländerna.
• Från den tid det utländska barnet åker till Nederländerna är du skyldig att ta hand om kostnaderna för vård och uppfostran av barnet.

Det land där det adoptiva barnet kommer från kan också ställa villkor för adoption. Till exempel om din hälsa, ålder eller inkomst. I princip kan en man och en kvinna bara adoptera ett barn från utlandet tillsammans om de är gift.

Vill du adoptera ett barn från Nederländerna eller från utlandet? Om så är fallet, var väl informerad om förfarandet och de specifika villkor som gäller för din situation. Familjerättens advokater Law & More är redo att ge råd och hjälpa dig under denna process.

omställning

En placering är en mycket drastisk åtgärd. Det kan användas när det är bättre att skydda ditt barn att bo någon annanstans ett tag. En placering går alltid hand i hand med övervakning. Syftet med en utplacering är att se till att ditt barn kan bo hemma igen efter en viss tid.

Begäran om att placera ditt barn hemifrån kan lämnas in till barndomaren av ungdomsvården eller av barnomsorgs- och skyddsnämnden. Det finns olika former av placering. Till exempel kan ditt barn placeras i en fosterfamilj eller ett vårdhem. Det är också möjligt att ditt barn placeras i familjen.

I en sådan situation är det viktigt att du kan anställa en advokat du litar på. På Law & More, dina intressen och ditt barns intressen är av största vikt. Om du behöver hjälp i denna process, till exempel för att förhindra att ditt barn placeras hemifrån, har du kommit till rätt ställe. Våra advokater kan hjälpa dig och ditt barn om en begäran om utplacering har lämnats in eller kan lämnas in till barndomaren.

Familjerättens advokater Law & More kan vägleda och hjälpa dig att ordna alla aspekter av familjerätten på bästa sätt. Våra advokater har specialkunskaper inom familjerätten. Är du nyfiken på vad vi kan göra åt dig? Vänligen kontakta Law & More.

familierechtadvocaten-uithuisplaatsing-image (1)

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:

herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More - [e-postskyddad]
herr. Maxim Hodak, advokat på & More - [e-postskyddad]

Law & More B.V.