Allmänna villkor

1. Law & More B.V., etablerad kl Eindhoven, Nederländerna (nedan kallat "Law & More”) Är ett aktiebolag, grundat enligt nederländsk lag med målet att utöva advokatyrket.

2. Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag av klienten, om inte annat avtalas skriftligen innan uppdraget avslutas. Tillämpningen av de allmänna köpvillkoren eller andra allmänna villkor som används av klienten är uttryckligen uteslutna.

3. Alla uppdrag av klienten accepteras exklusivt och utförs av Law & More. Tillämpningen av artikel 7: 407 punkt 2 Nederländska civillagen utesluts uttryckligen.

4. Law & More utför uppdrag i enlighet med den holländska advokatsamfundens uppförandebestämmelser och åtar sig i enlighet med dessa regler att inte lämna ut någon information som ges av klienten i samband med uppdraget.

5. Om i anslutning till de uppgifter som tilldelats Law & More tredje parter måste vara involverade, Law & More kommer att konsultera kunden i förväg. Law & More är inte ansvarig för brister i någon form av dessa tredje parter och har rätt att utan föregående skriftligt samråd och för kundens räkning acceptera en eventuell ansvarsbegränsning från de tredje parter som anlitas av Law & More.

6. Allt ansvar är begränsat till det belopp som kommer att betalas ut i det specifika fallet under den yrkesansvarsförsäkringen Law & More, ökat med det avdragsgilla överskottet enligt denna försäkring. När, av någon anledning, ingen betalning görs under den yrkesansvarsförsäkringen, är något ansvar begränsat till ett belopp på 5,000.00 XNUMX €. På förfrågan, Law & More kan ge information om (täckning under) yrkesansvarsförsäkring som tecknats av Law & More. Klienten skadeställer Law & More och håller Law & More oskadligt mot fordringar från tredje part i samband med uppdraget.

7. För utförandet av uppdraget är kunden skyldig Law & More en avgift (plus moms). Avgiften beräknas utifrån antalet arbetade timmar multiplicerat med gällande timpris. Law & More förbehåller sig rätten att regelbundet justera sina timpriser.

8. Invändningar mot fakturans storlek måste motiveras skriftligen och skickas till Law & More inom 30 dagar efter fakturadatum, om fakturan inte accepteras definitivt och utan protest.

9. Law & More omfattas av den holländska lagen om finansiering av penningtvätt och finansiering av terrorism (Wwft). Om ett uppdrag faller inom Wwft, Law & More kommer att genomföra en klient due diligence. Om en (avsedd) ovanlig transaktion inom ramen för Wwft inträffar, då Law & More är skyldig att rapportera detta till den nederländska enheten för finansiell underrättelse. Sådana rapporter lämnas inte för klienten.

10. Holländsk lag gäller för förhållandet mellan Law & More och klient.

11. I händelse av tvist kommer den nederländska domstolen i Oost-Brabant att ha behörighet, under förståelse av detta Law & More har fortfarande rätt att lämna tvister till domstolen som skulle ha behörighet om detta val av forum inte skulle ha gjorts.

12. Kundens rätt att göra anspråk på Law & More, ska under alla omständigheter upphöra att gälla inom ett år efter det datum då klienten blev medveten om eller med rimlighet kunde ha känt till att dessa rättigheter finns.

13. Fakturor av Law & More kommer att skickas till klienten via e-post eller med vanlig post och betalning måste ske inom 14 dagar efter fakturadatum, om inte klienten är juridiskt fallande och skyldig att betala en ränta på 1% per månad, utan något formellt meddelande krävs . För det arbete som utförs av Law & More, mellanbetalningar kan faktureras när som helst. Law & More har rätt att begära betalning av ett förskott. Om kunden inte betalar fakturerade belopp i tid, Law & More har rätt att avbryta sitt arbete omedelbart, utan att vara skyldig att betala några skador som följer därav.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:
herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
herr. Maxim Hodak, advokat på & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More