BEHOV AV FASTIGHETSADVOKAT?
Fråga om rättslig hjälp

VÅRA RÄTTARE ÄR SPECIALISTER I NEDERLÄNGEN LAG

Kontrollerade Klar.

Kontrollerade Personligt och lättillgängligt.

Kontrollerade Dina intressen först.

Lätt tillgänglig

Lätt tillgänglig

Law & More är tillgänglig måndag till fredag ​​från 08:00 till 22:00 och på helger från 09:00 till 17:00

Bra och snabb kommunikation

Bra och snabb kommunikation

Våra jurister lyssnar på ditt ärende och tar fram en lämplig handlingsplan
Personlig inställning

Personlig inställning

Vårt arbetssätt säkerställer att 100 % av våra kunder rekommenderar oss och att vi i genomsnitt får betyget 9.4

Fastighetsadvokat

Fastighetsrätten består av alla juridiska aspekter som rör fast egendom. Vi kl Law & More kan hjälpa dig med juridisk rådgivning när frågor eller konflikter uppstår om köp och försäljning av fast egendom. Dessutom kan vi ge dig juridisk rådgivning inom områdena bygglagar och hyresrätt.

Snabbmeny

Bygglagen

Som entreprenör inom byggsektorn samarbetar du med många olika parter. Uppdragsgivare, arkitekter och entreprenörer måste göra tydliga möten, eftersom var och en av dessa parters verksamhet är nära besläktade med varandra. På grund av mångfalden av samarbeten inom byggprocessen är varje part bunden till flera skyldigheter och rättigheter som fastställs i lagen. Som en följd av komplexiteten i samarbetena kan alla typer av juridiska frågor uppstå. Vilka är dina skyldigheter och rättigheter gentemot den andra parten? Vem kan hållas ansvarig vid skada till följd av ett strukturellt fel. Law & More har förmågan att förse dig med juridisk rådgivning och kan rättstvist vid behov.

Tom Meevis bild

Tom Meevis

MANAGEMENT PARTNER / ADVOCAT

tom.meevis@lawandmore.nl

Tjänsterna för Law & More

bolagsjurist

Varje företag är unikt. Därför får du juridisk rådgivning som är direkt relevant för ditt företag.

Skulle det komma till det kan vi också pröva åt dig. Kontakta oss för villkoren.

Vi sätter oss ner med dig för att utforma en strategi.

Varje företagare måste hantera företagsrätt. Förbered dig väl för detta.

"Law & More advokater
är delaktiga och kan känna empati
med kundens problem”

Dessutom kan vi ge dig råd om alla juridiska regler som konstruktioner måste följa. På detta sätt kan juridiska problem, till exempel ansvar, förebyggas så mycket som möjligt.

Kort sagt kan vi ge dig följande åtgärder:

 • Fastställande av dina rättigheter och skyldigheter som aktör inom den strukturella processen;
 • Ge råd om de villkor som en konstruktion måste följa;
 • Hjälp om du ställs till ansvar.

Vad kunder säger om oss

Våra fastighetsadvokater står redo att hjälpa dig:

Telefon Law & More

FastighetsrättHyresrätt

Law & More hjälper både hyresgäster och hyresvärdar att förebygga och lösa juridiska problem. Hyresgäster och hyresvärdar har särskilda lagliga skyldigheter. Dessa innehåller en reglerande karaktär som innebär att parterna kan ersätta dem med sina egna avtal. Dessutom finns det obligatoriska bestämmelser inom hyrelagen. Man kan inte skilja sig från dessa regler, som främst avser att skydda hyresgästen eftersom det är den svagare parten, genom kontrakt. Om du är positionerad i en situation där din motpart inte följer hans avtal finns det flera åtgärder som kan försökas. I sådana fall kan du lita på att vi ger dig den juridiska rådgivning du behöver.

Exempel på ämnen som vi kan hjälpa dig med:

 • utarbetande av ett hyresavtal om du är hyresvärd;
 • tvister om förklaringen av avtalet;
 • vidta åtgärder om en hyresgäst eller en hyresvärd inte agerar i enlighet med gjorda avtal;
 • uppsägning av hyresavtalet.

Hyra av affärsboende

Om du vill driva ett företag behöver du ett affärsutrymme. När du har för avsikt att hyra ett affärsboende måste ett hyresavtal utarbetas. Det finns specifika lagbestämmelser för hyra av affärsboende. Det vi kan hjälpa dig med är följande

 • fastställa arten av hyresavtal och motsvarande rättigheter och skyldigheter;
 • rådgivning vid ändringar av hyrespriset;
 • ge råd om frigångsskydd.

Är du lockad till en charmig byggnad? Om du vill hyra denna byggnad är det nödvändigt att veta om de aktiviteter du syftar till ... överensstämmer med den bestämmelse som kommunen har riktat till en byggnad. Law & More står till förfogande för kunskapen om zonplaner och kan avgöra om utrymmet är det.

Köp av affärsboende

Om du tänker köpa en fastighet för ditt företag eller du redan äger en så kan vi hjälpa dig med följande ämnen:

 • förhandlingar om köpeavtalet;
 • förklaring av avtalet;
 • hyresvärdens brott mot avtalet;
 • uppsägning av avtalet;
 • bolån och finansiella strukturer.

Meningsfri mentalitet

Vi gillar kreativt tänkande och ser bortom de juridiska aspekterna av en situation. Det handlar om att komma till kärnan i problemet och hantera det i en bestämd fråga. På grund av vår no-nonsense mentalitet och många års erfarenhet kan våra kunder lita på personligt och effektivt juridiskt stöd.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:
herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl

Law & More