Oroande ekonomisk utveckling och andra villkor där företag inte längre kan betala sina borgenärer kan leda till att ett företag går i konkurs. Konkurs kan vara en mardröm för alla inblandade. När ditt företag har ekonomiska problem är det mycket viktigt att kontakta en insolvensadvokat. Oavsett om det gäller en konkursframställning eller ett försvar mot en konkursförklaring, kan vår konkursadvokat ge dig råd om den bästa metoden och strategin. Law & More biträder direktörer, aktieägare, anställda och borgenärer för parter som har lämnats in för konkurs. Vårt team strävar efter att vidta åtgärder för att begränsa konsekvenserna av en konkurs.

VILL DU vilja få juridisk stöd?
VÄNLIGEN KONTAKTA LAW & MORE

Konkursadvokat

Oroande ekonomisk utveckling och andra villkor där företag inte längre kan betala sina borgenärer kan leda till att ett företag går i konkurs. Konkurs kan vara en mardröm för alla inblandade. När ditt företag har ekonomiska problem är det mycket viktigt att kontakta en insolvensadvokat. Oavsett om det gäller en konkursframställning eller ett försvar mot en konkursförklaring, kan vår konkursadvokat ge dig råd om den bästa metoden och strategin.

Snabbmeny

Law & More biträder direktörer, aktieägare, anställda och borgenärer för parter som har lämnats in för konkurs. Vårt team strävar efter att vidta åtgärder för att begränsa konsekvenserna av en konkurs. Vi kan ge råd om att nå upphandlingar med borgenärer, möjliggöra en omstart eller hjälpa till i rättsliga förfaranden. Law & More erbjuder följande tjänster angående konkursen:

• ge råd i samband med konkurs eller uppskjutande;
• träffa avtal med borgenärer;
• göra en omstart;
• omstrukturering;
• rådgivning om personligt ansvar för styrelseledamöter, aktieägare eller andra intresserade parter;
• genomföra rättsliga förfaranden;
• ansökan om konkurs för gäldenärer.

Om du är en borgenär kan vi hjälpa dig att genomföra rätten till upphävande, pensionsrätt eller kvittning som du har rätt till. Vi kan också hjälpa dig att upprätthålla dina säkerhetsrättigheter, såsom panterätt och inteckning, äganderätt, bankgarantier, säkerhetsinsättningar eller handlingar på grund av solidariskt ansvar.

Om du är en gäldenär kan vi hjälpa dig att svara på frågor som rör ovannämnda säkerhetsrättigheter och tillhörande risker. Vi kan också ge dig råd om i vilken utsträckning en borgenär har rätt att utöva vissa rättigheter och hjälpa dig vid felaktig utförande av dessa rättigheter.

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

Advokat

 Ring +31 40 369 06 80

"Law & More advokater
är involverade och
kan empati med
kundens problem ”

Uppskov

Enligt konkurslagen kan en gäldenär som förväntar sig att han inte kommer att kunna betala utestående skulder ansöka om uppskjutande. Det innebär att en gäldenär beviljas för betalningsförsening. Denna försening kan endast beviljas juridiska personer och fysiska personer som utövar ett oberoende yrke eller företag. Det kan också endast ansökas av gäldenären eller företaget själv. Syftet med denna försening är att undvika konkurs och att låta företaget fortsätta att existera. Hänvisning ger gäldenären tid och möjlighet att ordna sin verksamhet. I praktiken leder detta alternativ ofta till betalningsarrangemang med gäldenärer. Referens kan därför erbjuda en lösning i fall av förestående konkurs. Gäldenärer lyckas dock inte alltid få ordningen på sin verksamhet. En försenad betalning betraktas därför ofta som en föregångare till konkurs.

Konkurslag i Nederländerna

Konkurs

I enlighet med konkurslagen ska en gäldenär, som befinner sig i den situation att han har misslyckats med att betala, förklaras konkurs genom domstol. Syftet med konkurs är att dela gäldenärens tillgångar mellan borgenärerna. Gäldenären kan vara en privatperson, till exempel en fysisk person, ett enmansföretag eller ett allmänt partnerskap, men också en juridisk person, till exempel en BV eller en NV. En gäldenär kan förklaras konkurs om det finns minst två borgenärer .

Dessutom måste minst en skuld vara obetald medan den borde ha varit det. I så fall finns det en fordran. Konkurs kan inlämnas för både den sökandes egen förklaring och på begäran av en eller flera av borgenärerna. Om det finns skäl som hänför sig till det allmänna intresset kan åklagarmyndigheten också ansöka om konkurs.

Efter en konkursförklaring förlorar den insolventa parten disponeringen och förvaltningen av sina tillgångar som tillhör konkursen. Den insolventa parten kommer då inte längre att kunna utöva något inflytande på dessa tillgångar. En förvaltare utses; detta är en rättslig förvaltare som kommer att åtalas för förvaltningen och likvidationen av det konkursbo. Förvaltaren kommer därför att besluta om vad som kommer att hända med tillgångarna i den konkurs. Det är möjligt att förvaltaren når en överenskommelse med borgenärerna. I detta sammanhang kan man enas om att åtminstone en del av deras skuld kommer att betalas. Om ett sådant avtal inte kan nås, fortsätter förvaltaren att slutföra konkursen. Boet kommer att säljas och intäkterna delas upp mellan borgenärerna. Efter avvecklingen upplöses en juridisk person som har förklarats konkurs.

Måste du hantera insolvenslag och vill du få juridiskt stöd? Vänligen kontakta Law & More.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:

herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More - [e-postskyddad]
herr. Maxim Hodak, advokat på & More - [e-postskyddad]

Law & More B.V.