BEHÖVER IKT-ADVOKAT?
Fråga om rättslig hjälp

VÅRA RÄTTARE ÄR SPECIALISTER I NEDERLÄNGEN LAG

Kontrollerade Klar.

Kontrollerade Personligt och lättillgängligt.

Kontrollerade Dina intressen först.

Lätt tillgänglig

Lätt tillgänglig

Law & More är tillgänglig måndag till fredag ​​från 08:00 till 22:00 och på helger från 09:00 till 17:00

Bra och snabb kommunikation

Bra och snabb kommunikation

Våra jurister lyssnar på ditt ärende och tar fram en lämplig handlingsplan
Personlig inställning

Personlig inställning

Vårt arbetssätt säkerställer att 100 % av våra kunder rekommenderar oss och att vi i genomsnitt får betyget 9.4

IKT-advokat

Som ett resultat av uppfinningen av internet har många juridiska frågor uppstått.

Snabbmeny

Detta följdes av installationen av IKT-lagen. IKT-rätten har många gränssnitt med andra lagområden, till exempel avtalsrätt, integritetsrätt och immaterialrätt. Inom alla dessa lagområden kan frågor om IKT-rätt uppstå. Dessa frågor kan vara följande: "är det möjligt att returnera något jag har köpt på internet?", "Vilka är mina rättigheter när jag använder internet och hur skyddas dessa rättigheter?" och "är mitt eget onlineinnehåll skyddat enligt upphovsrätten?" ICT-lagen i sig kan emellertid också delas in i specifika områden inom IKT-rätten, t.ex. mjukvarulag, säkerhetslagstiftning och e-handel.

Tom Meevis bild

Tom Meevis

MANAGEMENT PARTNER / ADVOCAT

tom.meevis@lawandmore.nl

Advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam

Företags advokat

"Law & More advokater
är delaktiga och kan känna empati
med kundens problem”

Teamet av Law & More har uttrycklig kunskap om IKT-rätt och om de områden av lag som gränsar till IKT-rätten. Därför kan våra advokater erbjuda dig råd om följande ämnen:

  • Säkerhetslagstiftning;
  • SaaS och Cloud;
  • IT-kontrakt;
  • Kontinuitetsarrangemang och escrow;
  • Webbutikslag;
  • Värd för samlokalisering;
  • Programvarulag;
  • Open source-programvara;
  • Industriell mjukvara.

Vad kunder säger om oss

Våra administrativa jurister står redo att hjälpa dig:

Office Law & More

Säkerhetslag

Säkerhetslag är det rättsområde som handlar om skydd av information. Ämnen som inte är ovanliga inom detta rättsområde inkluderar datavirus, datorintrång, hackning och avlyssning av data. För att skydda känslig och konfidentiell information finns det en hel uppsättning möjliga åtgärder. Till exempel använder företag ofta icke-juridiska åtgärder baserade på en riskanalys. Detta skydd har dock också en rättslig grund. Det är ju lagstiftaren som avgör hur strikt dessa säkerhetsåtgärder ska vara.

När man tänker på lagstiftningsåtgärder kan man också tänka på ”Wet bescherming persoonsgegevens”. I lagen om skydd av personuppgifter anges att det måste vara tydligt vilka åtgärder som har vidtagits för att skydda personuppgifter mot förlust eller olaglig behandling. Detta kan inkludera en krypterad anslutning mellan servern och besökaren: SSL-anslutningen. Lösenord är också en del av sådan säkerhet.

Förutom personskyddslagen är vissa handlingar också kriminaliserade. Hackning kan bestraffas på grundval av artikel 128ab i den nederländska strafflagen.

För att skydda din information är det viktigt att veta hur informationssäkerhet fungerar och hur du skyddar dina egna och någon annans data på ett så säkert sätt som möjligt. Law & More kan ge dig råd om de juridiska aspekterna av informationssäkerhet.

SAAS & CloudSAAS & Cloud

Programvara som en tjänst, eller SaaS, är mjukvara som erbjuds som en tjänst. För en sådan tjänst behöver användaren inte köpa programvaran utan kan komma åt SaaS via internet. Fördelen med SaaS-tjänster är att kostnaderna för användaren är relativt låga.

En SaaS-tjänst som Dropbox är en molntjänst. En molntjänst är ett nätverk där information lagras i molnet. Användaren är inte ägaren av molnet och är därför inte ansvarig för dess underhåll. Molnleverantören är ansvarig för molnet. Molntjänster är också bundna till vissa regler, som främst är sekretessrelaterade regler.

Law & More kan ge dig råd om dina SaaS- och molntjänster. Våra advokater har kunskap och erfarenhet inom detta rättsfält, vilket gör att de kan hjälpa dig med alla dina frågor.

IT-kontrakt

Som ett resultat av vår digitala värld har många företag blivit beroende av att informationstekniken fungerar korrekt. På grund av denna utveckling blir det allt viktigare att ha vissa IT-frågor välorganiserade. Till exempel för köp av hårdvara eller mjukvarulicens bör ett IT-kontrakt upprättas.

IT-kontrakt är, som namnet antyder, inget mindre än ”vanliga” kontrakt som allmänna köpvillkor, integritetsförklaring, anställningsavtal, mjukvaruavtal, SaaS-avtal, molnavtal och escrow-avtal. I ett sådant avtal ingås avtal om till exempel pris, garanti eller ansvar för en vara eller tjänst.

Det kan vara problem när man utarbetar eller följer ett IT-kontrakt. Det kan till exempel vara osäkerhet om vad som ska levereras eller under vilka specifika villkor. Det är därför viktigt att tydliga arrangemang görs och att dessa arrangemang dokumenteras i ett avtal.

Law & More kan ge dig råd om alla dina IT-kontrakt. Vi kommer att utvärdera din situation och kan utarbeta ett anpassat kontrakt med ljudkvalitet för att tillgodose dina behov.

KontinuitetsplanerKontinuitetsscheman & Escrow

För användare av informationsteknologi är det viktigt att de kan vara säkra på att deras programvara och data kan fortsätta att användas. Ett kontinuitetssystem kan ge en lösning. Ett sådant kontinuitetssystem kommer att ingås i samarbete med IT-tjänsteleverantören. Detta innebär att IT-tjänster vid exempelvis konkurs kan fortsätta.

För att upprätta ett kontinuitetsschema kommer det att vara nödvändigt att titta på typen av IT-tjänst. Ibland kommer ett källkodsspärrsystem att vara tillräckligt, medan det i andra fall kommer att krävas ytterligare arrangemang. Vid kontinuitet i ett moln måste man till exempel komma ihåg både leverantörerna och värdleverantörerna.

Ett kontinuitetsschema är viktigt för att behålla dina data. Law & More kan ge dig råd om kontinuitetsprogram. Vi kan hjälpa dig att utarbeta ett sådant schema för att säkra din programvara och data.

Webbutikslag

Webbutiker har att göra med ett stort antal juridiska ramar som de måste följa. Distansinköp, konsumenträttigheter, kaklagstiftning, europeiska direktiv och mer är juridiska aspekter som en webbshop kommer att möta. Begreppet "webbutikslag" ger en alltomfattande term för detta.

På grund av de många reglerna är det troligt att du vid någon tidpunkt "inte kan se skogen för träden". Måste jag använda villkor? Hur fungerar kundens återkallelse? Vilken information ska jag ge på min webbplats? Vilka regler finns det när det gäller betalning? Vad sägs om kakslagstiftningen? Vad ska jag göra med de personuppgifter som jag har fått via min webbutik? Detta är ett urval av frågorna som en webbutiksejer kan ställas inför.

Det är viktigt att dessa frågor ordnas ordentligt. Annars kan du riskera böter. Dessa böter kan nå stora höjder och kan påverka ditt företag. Att vara väl informerad om dessa frågor minimerar därför dina risker.

Law & More kan ge dig råd om din efterlevnad av relevant lagstiftning. Dessutom kan vi hjälpa dig utarbeta juridiska dokument som är relevanta för din webbutik.

Hosting & ColocationHosting & Colocation

När man är värd för eller vill vara värd för en webbplats måste man tänka på tillämpliga lagbestämmelser. Vid värd för en webbplats kommer data att lagras och ibland till och med vidarebefordras. Det är därför viktigt att veta hur du behöver behandla denna information gentemot din kund, men också gentemot tredje part.

Du måste ha tydliga villkor för din värd och dess juridiska aspekter. Det är viktigt att kunder vet vad som händer med deras data. Kunderna tycker att det är viktigt att deras data skyddas noggrant. Det är också viktigt att veta vem som är ansvarig när datareglerna bryts.

Behöver du skydda dina kunders integritet? Behöver du lämna kontaktinformation om polisen begär detta? Är du ansvarig för dataskydd och dataöverträdelser? Våra advokater kan svara på alla dessa och alla dina andra frågor. Om du har några frågor kan du alltid kontakta en av advokaterna hos Law & More.

Programvarulag

Numera skulle det vara otänkbart att leva i en värld utan mjukvara. Programvarulag är viktigt för både mjukvaruutvecklare och programvaruanvändare.

"Auteurswet" (Copyright Act) anger vem som äger viss programvara. I praktiken är det emellertid inte alltid klart vem som äger programvaran och därmed äganderätten. Programutvecklare som säljer sin produkt vill ofta behålla sina upphovsrätt. Detta begränsar möjligheterna för programvaran att ändra programvaran. Det blir ännu mer komplicerat när en användare vill utveckla (egen) programvara. Vem får då upphovsrätten?

För att begränsa dina risker är det viktigt att bestämma i förväg vem som ska få upphovsrätten. Law & More kan ge dig råd om mjukvarulag och kan svara på dina frågor angående detta rättsområde.

Open Source Software

I fallet med öppen källkodsprogramvara får användaren programvarukällan när han köper en licens. Detta har fördelen att användare kan anpassa och förbättra programvaran så att programvaran fortsätter att utvecklas. I teorin låter detta naturligtvis gynnsamt och ganska praktiskt: alla som har kunskap om koder kan redigera open source-programvaran.

I praktiken är det emellertid mycket viktigt att fastställa vissa regler för användning av open source-programvara, för att reglera och förtydliga användningen av open source-programvara. Detta är ännu viktigare nu det finns liten övervakning, medan många anspråk lämnas för brott mot öppen källkodsprogramlicenser.

Law & More kan ge dig råd om öppen källkodsprogramvara. Kommer du att förbli ägare till programvaran som du har utvecklat när du använder open source-programvara? Vilka villkor kan du fastställa för användning av en licens? Hur kan du lämna in en anspråk när din licens har kränkts? Dessa är frågor som kan besvaras av en av våra advokater.

Industriell mjukvara

Programvara används inte bara på kontor utan också inom industrin. Produkter och maskiner är utrustade eller utvecklade med programvara. Denna inbäddade programvara är skriven för att styra maskiner eller produkter. Exempel på sådana typer av programvara finns i maskiner, trafikljus och bilar.

Precis som det är viktigt att "normal" programvara är (industriell) mjukvarulag också viktig för industriell mjukvara och ger viktiga regler för både programvaruutvecklare och programvaran användare. Den industriella mjukvaruindustrin får många investeringar, vilket gör det viktigt att skydda de relevanta upphovsrätten.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:
herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl

Law & More