BEHOV AV PENSIONSADVOKAT?
Fråga om rättslig hjälp

VÅRA RÄTTARE ÄR SPECIALISTER I NEDERLÄNGEN LAG

Kontrollerade Klar.

Kontrollerade Personligt och lättillgängligt.

Kontrollerade Dina intressen först.

Lätt tillgänglig

Lätt tillgänglig

Law & More är tillgänglig måndag till fredag ​​från 08:00 till 22:00 och på helger från 09:00 till 17:00

Bra och snabb kommunikation

Bra och snabb kommunikation

Våra jurister lyssnar på ditt ärende och tar fram en lämplig handlingsplan
Personlig inställning

Personlig inställning

Vårt arbetssätt säkerställer att 100 % av våra kunder rekommenderar oss och att vi i genomsnitt får betyget 9.4

Pensionsrätt

Pensionsrätten i Nederländerna har blivit sitt eget rättsliga område. Den innehåller alla pensionslagar och föreskrifter som ger ersättning för anställda efter pension. Exempel är mycket specifik lagstiftning som pensionslagen, obligatoriskt deltagande i en industripensionsfond 2000-lag eller utjämning av pensionsrättigheter vid skilsmässolagen. Denna lagstiftning handlar bland annat om de villkor som måste uppfyllas för att vara berättigade till pension, reglerna för pensionsleverantörers förvaltning och betalning av pensionsrättigheter och åtgärder för att förhindra pensionsöverträdelser.

Snabbmeny

Trots det faktum att pensionsrätten är sitt eget rättsliga område har den också många gränssnitt med de andra rättsområdena. Därför gäller, inom ramen för pensionsrätten, förutom specifika lagar och förordningar även allmän lagstiftning och föreskrifter inom arbetsrätten. Till exempel är pension ett viktigt arbetsvillkor för många anställda, vilket fastställs och diskuteras i anställningsavtalet. Detta villkor bestämmer delvis inkomsten i ålderdomen. Förutom anställningsrätten kan följande juridiska områden också övervägas:

 • Ansvarsrätt;
 • Kontrakt lag;
 • Skattelag;
 • Försäkringsrätt;
 • Utjämning av pensionsrätt vid skilsmässa.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

ADVOKAT

aylin.selamet@lawandmore.nl

Tjänsterna för Law & More

bolagsjurist

Varje företag är unikt. Därför får du juridisk rådgivning som är direkt relevant för ditt företag.

Skulle det komma till det kan vi också pröva åt dig. Kontakta oss för villkoren.

Vi sätter oss ner med dig för att utforma en strategi.

Varje företagare måste hantera företagsrätt. Förbered dig väl för detta.

"Law & More advokater
är delaktiga och kan känna empati
med kundens problem”

Pensionsavsättningen enligt pelarsystemet

Pensionsavsättningen som ger ersättning för anställda efter pension kallas också pension. I Nederländerna har pensionssystemet eller pensionssystemet tre pelare:

Grundpension. Grundpension kallas också OW-avsättning. Alla i Nederländerna har rätt till en sådan bestämmelse. Det finns dock ett antal villkor kopplade till detta. Det första villkoret för att få AOW-bestämmelsen är att en viss ålder, nämligen 67 år, måste ha uppnåtts. Det andra villkoret är att man alltid måste ha arbetat eller bott i Nederländerna. För varje år som en person är bosatt i Nederländerna från den 15: e till 67 års ålder, tillförs 2% av den maximala AOW-avsättningen. I detta fall krävs ingen anställningshistoria.

Pensionsrättigheter. Denna pelare avser de rättigheter som en person har förvärvat under sitt arbetsliv och gäller som en tilläggspension till grundpensionen. Mer specifikt gäller detta tillägg den uppskjutna lönen som betalas gemensamt av arbetsgivaren och arbetstagaren i form av en premie. Tilläggspension byggs därför alltid upp inom ett anställd-arbetsgivarförhållande, så att det i detta fall krävs en anställningshistoria. I Nederländerna finns dock ingen allmän rättslig skyldighet för arbetsgivaren att bygga upp en (kompletterande) pension för sina anställda. Detta innebär att avtal måste göras mellan arbetstagaren och arbetsgivaren i detta avseende. Law & More kommer naturligtvis gärna hjälpa dig med detta.

Frivillig pension. Denna pelare avser särskilt alla inkomstavsättningar som människor har gjort själva före sin ålderdom. Exempel är livräntor, livförsäkring och inkomst från eget kapital. Det är främst egenföretagare och företagare som måste lita på denna pelare för sin pension.

Vad kunder säger om oss

Våra skilsmässoadvokater står redo att hjälpa dig:

Office Law & More

Uppdragsavtal

Efter det första mötet får du omedelbart ett uppdragsavtal från oss via e-post. I detta avtal anges till exempel att vi kommer att ge råd och hjälpa dig under din skilsmässa. Vi skickar dig också de allmänna villkoren som gäller för våra tjänster. Du kan underteckna uppdragsavtalet digitalt.

Efter

När vi får det undertecknade uppdragsavtalet kommer våra erfarna skilsmässeadvokater omedelbart att börja arbeta med ditt ärende. På Law & Morekommer du att hållas informerad om alla steg som din skilsmässeadvokat vidtar för dig. Naturligtvis kommer alla steg att samordnas först med dig.

I praktiken är det första steget ofta att skicka ett brev till din partner med skilsmässan. Om han eller hon redan har en skilsmässeadvokat riktar sig brevet till hans eller hennes advokat.

I det här brevet anger vi att du vill skilja från din partner och att han eller hon rekommenderas att skaffa en advokat om han eller hon inte redan har gjort det. Om din partner redan har en advokat och vi riktar brevet till hans eller hennes advokat skickar vi i allmänhet ett brev med dina önskemål om till exempel barnen, hemmet, innehållet etc.

Din partners advokat kan sedan svara på detta brev och uttrycka din partners önskemål. I vissa fall är ett fyrvägsmöte planerat, under vilket vi försöker nå en överenskommelse tillsammans.

Om det är omöjligt att nå en överenskommelse med din partner kan vi också lämna in skilsmässans ansökan direkt till domstolen. På detta sätt inleds proceduren.

Obligatoriskt deltagande i en industripensionsfond 2000

Trots att arbetsgivare i Nederländerna inte är skyldiga att ordna en (kompletterande) pension för sina anställda, kan de under vissa omständigheter fortfarande vara skyldiga att ordna en pension. Detta är till exempel fallet om deltagande i ett pensionssystem är obligatoriskt för arbetsgivaren via en branschövergripande pensionsfond. Denna skyldighet uppstår om ett så kallat obligatoriskt krav gäller en viss sektor: en beskrivning som godkänts av ministeren för den sektor som obligatoriskt deltagande i en branschpensionsfond gäller. Obligatoriskt deltagande i en industripensionsfondslag 2000 reglerar möjligheten till ett obligatoriskt pensionssystem för alla anställda i en viss bransch eller sektor.

Om deltagande i en branschövergripande pensionsfond är obligatorisk, måste arbetsgivare som är aktiva i den berörda sektorn registrera sig i den branschpensionsfonden. Därefter begär fonden att information om de anställda ska tillhandahållas och arbetsgivarna får en räkning för pensionspremien de måste betala. Om arbetsgivarna inte är anslutna till en sådan branschövergripande pensionsfond, även om det finns en skyldighet att göra det, kommer de att vara i en ofördelaktig position. När allt kommer omkring finns det i så fall en chans att den branschpensionen fortfarande kommer att kräva full premiebetalning för alla år med retroaktiv verkan. På Law & More vi förstår att detta har en drastisk konsekvens för arbetsgivarna. Det är därför Law & MoreSpecialister är redo att hjälpa dig att undvika en sådan nackdel.

PensionsrättPensionslagen

Kärnan i pensionslagen är pensionslagen. Pensionslagen innehåller regler som:

 • Förbjud omvandling av pensionsrättigheter
 • Upplåta rättigheter med avseende på värdeöverföring vid efterträdande av arbetsgivare;
 • Föreskriva anställdas medverkan med hänsyn till pensionsanstaltens policy;
 • Kräv en minimiexpertis beträffande expertis hos styrelseledamöterna i pensionsförmedlarna;
 • Reglera hur pensionsfonder ska finansieras;
 • Föreskriv minsta informationsskyldighet för pensionsanstalten.

En av de andra viktiga reglerna i pensionslagen gäller de villkor som, om de ingås, ett pensionsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren måste uppfylla. I detta sammanhang föreskrivs i artikel 23 i pensionslagen att pensionsavtalet ska placeras i en erkänd pensionsfond eller ett erkänt pensionsförsäkringsbolag. Om arbetsgivaren inte gör detta, eller åtminstone inte tillräckligt, löper han risken för arbetsgivarens ansvar, vilket kan initieras av arbetstagaren via de allmänna reglerna i avtalsrätten. Dessutom övervakas, som redan nämnts, efterlevnad av lagar och regler inom ramen för pensionsrätten av DNB och AFM, så att överträdelser också sanktioneras av andra åtgärder.

At Law & More Vi förstår att när det gäller pensionslag är inte bara olika komplexa lagar och regler utan också olika intressen och komplexa rättsliga förhållanden involverade. Det är därför Law & More använder en personlig inställning. Våra expertspecialister inom pensionsrätten fördjupar sig i ditt fall och kan bedöma din situation och möjligheterna tillsammans med dig. Baserat på denna analys, Law & More kan ge dig råd om rätt nästa steg. Dessutom kan våra specialister gärna ge dig råd och hjälp under ett eventuellt rättsligt förfarande. Har du frågor om våra tjänster eller pensionslagar? Kontakta sedan Law & More.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:
herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl

Law & More