Pensionsrätten i Nederländerna har blivit sitt eget rättsliga område. Den innehåller alla pensionslagar och föreskrifter som ger ersättning för anställda efter pension. Exempel är mycket specifik lagstiftning som pensionslagen, obligatoriskt deltagande i en industripensionsfond 2000-lag eller utjämning av pensionsrättigheter vid skilsmässolagen. Denna lagstiftning handlar bland annat om de villkor som måste uppfyllas för att vara berättigade till pension, reglerna för pensionsleverantörers förvaltning och betalning av pensionsrättigheter och åtgärder för att förhindra pensionsöverträdelser.

BEHÖVER DU HJÄLP MED PENSIONSLAGEN?
Vänligen kontakta våra pensionspersoner

Pensionsrätt

Pensionsrätten i Nederländerna har blivit sitt eget rättsliga område. Den innehåller alla pensionslagar och föreskrifter som ger ersättning för anställda efter pension. Exempel är mycket specifik lagstiftning som pensionslagen, obligatoriskt deltagande i en industripensionsfond 2000-lag eller utjämning av pensionsrättigheter vid skilsmässolagen. Denna lagstiftning handlar bland annat om de villkor som måste uppfyllas för att vara berättigade till pension, reglerna för pensionsleverantörers förvaltning och betalning av pensionsrättigheter och åtgärder för att förhindra pensionsöverträdelser.

Snabbmeny

Trots det faktum att pensionsrätten är sitt eget rättsliga område har den också många gränssnitt med de andra rättsområdena. Därför gäller, inom ramen för pensionsrätten, förutom specifika lagar och förordningar även allmän lagstiftning och föreskrifter inom arbetsrätten. Till exempel är pension ett viktigt arbetsvillkor för många anställda, vilket fastställs och diskuteras i anställningsavtalet. Detta villkor bestämmer delvis inkomsten i ålderdomen. Förutom anställningsrätten kan följande juridiska områden också övervägas:

• Ansvarsrätt;
• Kontrakt lag;
• Skattelag;
• Försäkringsrätt;
• Utjämning av pensionsrättigheter vid skilsmässa.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advokat

 Ring +31 (0) 40 369 06 80

Varför välja Law & More?

Lätt tillgänglig

Lätt tillgänglig

Law & More är tillgänglig måndag till fredag
från 08:00 till 22:00 och på helgerna från 09:00 till 17:00

Bra och snabb kommunikation

Bra och snabb kommunikation

Våra advokater lyssnar på ditt fall och kommer upp
med en lämplig handlingsplan

Personlig inställning

Personlig inställning

Vår arbetsmetod säkerställer att 100% av våra kunder rekommenderar oss och att vi i genomsnitt bedöms med 9.4

"Law & More advokater

är involverade och

kan empati med

klientens problem"

De olika lagar och förordningar som sammanfaller i pensionsrätten och överlappar varandra under vissa omständigheter gör pensionsrätten till ett komplext och omfattande rättsligt område. Dessutom står pensionslagen inte stilla och konfronteras regelbundet med förändringar på både nationell och internationell nivå, liksom riktningen från tillhörande tillsynsmyndigheter som De Nederlandsche Bank (DNB) och Nederländska myndigheten för finansmarknader (AFM). Detta innebär att lösning av frågor inom pensionsrätten inte bara kräver insikt utan också ny kunskap om yrket och det är därför klokt att anlita en advokat om du kommer i kontakt med pensionsrätten. Law & MoreAdvokater är inte bara uppdaterade inom pensionsrätten utan också när det gäller de andra nämnda rättsområdena. Har du några frågor angående pensionslagen? Law & More hjälper dig gärna. Du kan också hitta mer information om de andra jurisdiktionerna på vår webbplats.

Tjänsterna för Law & More

Företagsrätt

Företags advokat

Varje företag är unikt. Därför får du juridisk rådgivning som är direkt relevant för ditt företag

Meddelande om standard

Interim advokat

Behöver du en advokat tillfälligt? Ge tillräckligt juridiskt stöd tack vare Law & More

Förespråkare

Immigrationsadvokat

Vi behandlar frågor som rör upptagande, uppehåll, utvisning och utlänningar

Aktieägaravtal

Företagsadvokat

Varje företagare måste hantera företagsrätt. Förbered dig väl för detta.

Pensionsavsättningen enligt pelarsystemet

Pensionsavsättningen som ger ersättning för anställda efter pension kallas också pension. I Nederländerna har pensionssystemet eller pensionssystemet tre pelare:

Grundpension. Grundpension kallas också OW-avsättning. Alla i Nederländerna har rätt till en sådan bestämmelse. Det finns dock ett antal villkor kopplade till detta. Det första villkoret för att få AOW-bestämmelsen är att en viss ålder, nämligen 67 år, måste ha uppnåtts. Det andra villkoret är att man alltid måste ha arbetat eller bott i Nederländerna. För varje år som en person är bosatt i Nederländerna från den 15: e till 67 års ålder, tillförs 2% av den maximala AOW-avsättningen. I detta fall krävs ingen anställningshistoria.

Pensionsrättigheter. Denna pelare avser de rättigheter som en person har förvärvat under sitt arbetsliv och gäller som en tilläggspension till grundpensionen. Mer specifikt gäller detta tillägg den uppskjutna lönen som betalas gemensamt av arbetsgivaren och arbetstagaren i form av en premie. Tilläggspension byggs därför alltid upp inom ett anställd-arbetsgivarförhållande, så att det i detta fall krävs en anställningshistoria. I Nederländerna finns dock ingen allmän rättslig skyldighet för arbetsgivaren att bygga upp en (kompletterande) pension för sina anställda. Detta innebär att avtal måste göras mellan arbetstagaren och arbetsgivaren i detta avseende. Law & More kommer naturligtvis gärna hjälpa dig med detta.

Frivillig pension. Denna pelare avser särskilt alla inkomstavsättningar som människor har gjort själva före sin ålderdom. Exempel är livräntor, livförsäkring och inkomst från eget kapital. Det är främst egenföretagare och företagare som måste lita på denna pelare för sin pension.

Obligatoriskt deltagande i en industripensionsfond 2000

Trots att arbetsgivare i Nederländerna inte är skyldiga att ordna en (kompletterande) pension för sina anställda, kan de under vissa omständigheter fortfarande vara skyldiga att ordna en pension. Detta är till exempel fallet om deltagande i ett pensionssystem är obligatoriskt för arbetsgivaren via en branschövergripande pensionsfond. Denna skyldighet uppstår om ett så kallat obligatoriskt krav gäller en viss sektor: en beskrivning som godkänts av ministeren för den sektor som obligatoriskt deltagande i en branschpensionsfond gäller. Obligatoriskt deltagande i en industripensionsfondslag 2000 reglerar möjligheten till ett obligatoriskt pensionssystem för alla anställda i en viss bransch eller sektor.

Om deltagande i en branschövergripande pensionsfond är obligatorisk, måste arbetsgivare som är aktiva i den berörda sektorn registrera sig i den branschpensionsfonden. Därefter begär fonden att information om de anställda ska tillhandahållas och arbetsgivarna får en räkning för pensionspremien de måste betala. Om arbetsgivarna inte är anslutna till en sådan branschövergripande pensionsfond, även om det finns en skyldighet att göra det, kommer de att vara i en ofördelaktig position. När allt kommer omkring finns det i så fall en chans att den branschpensionen fortfarande kommer att kräva full premiebetalning för alla år med retroaktiv verkan. På Law & More vi förstår att detta har en drastisk konsekvens för arbetsgivarna. Det är därför Law & MoreSpecialister är redo att hjälpa dig att undvika en sådan nackdel.

PensionsrättPensionslagen

Kärnan i pensionslagen är pensionslagen. Pensionslagen innehåller regler som:

• Förbjuda pendling av pensionsrättigheter
• Bevilja rättigheter när det gäller värdeöverföring i händelse av en arbetsgivares arv;
• Föreskriva anställdas delaktighet med hänsyn till pensionsleverantörens policy;
• Kräva en minimikompetens beträffande expertis hos pensionsförsäkringsmedlemmarna
• Reglera hur pensionsfonder ska finansieras;
• Föreskriva pensionsleverantörens minimiavgifter.

En av de andra viktiga reglerna i pensionslagen gäller de villkor som, om de ingås, ett pensionsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren måste uppfylla. I detta sammanhang föreskrivs i artikel 23 i pensionslagen att pensionsavtalet ska placeras i en erkänd pensionsfond eller ett erkänt pensionsförsäkringsbolag. Om arbetsgivaren inte gör detta, eller åtminstone inte tillräckligt, löper han risken för arbetsgivarens ansvar, vilket kan initieras av arbetstagaren via de allmänna reglerna i avtalsrätten. Dessutom övervakas, som redan nämnts, efterlevnad av lagar och regler inom ramen för pensionsrätten av DNB och AFM, så att överträdelser också sanktioneras av andra åtgärder.

At Law & More Vi förstår att när det gäller pensionslag är inte bara olika komplexa lagar och regler utan också olika intressen och komplexa rättsliga förhållanden involverade. Det är därför Law & More använder en personlig inställning. Våra expertspecialister inom pensionsrätten fördjupar sig i ditt fall och kan bedöma din situation och möjligheterna tillsammans med dig. Baserat på denna analys, Law & More kan ge dig råd om rätt nästa steg. Dessutom kan våra specialister gärna ge dig råd och hjälp under ett eventuellt rättsligt förfarande. Har du frågor om våra tjänster eller pensionslagar? Kontakta sedan Law & More.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande:

herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More - [e-postskyddad]
herr. Maxim Hodak, advokat på & More - [e-postskyddad]

Law & More B.V.