Avgångsakt

Avgångsakt

Skilsmässa innebär mycket. Skilsmässoförfarandet består av ett antal steg. Vilka steg som måste vidtas beror på om du har barn och om du i förväg har kommit överens om en överenskommelse med din framtida ex-partner. Generellt bör följande standardprocedur följas. Första av [...]

Fortsätt läsa
Avslag på arbete

Avslag på arbete

Det är väldigt irriterande om dina anvisningar inte följs av din anställd. Till exempel den anställde som du inte kan lita på att visas på arbetsgolvet runt helgen eller den som tycker att din snygga klädkod inte gäller honom eller henne. […]

Fortsätt läsa
Underhåll

Underhåll

Vad är underhållsbidrag? I Nederländerna är underhållsbidrag ett ekonomiskt bidrag till levnadskostnaderna för din tidigare partner och barn efter en skilsmässa. Det är ett belopp som du får eller måste betala varje månad. Om du inte har tillräckligt med inkomst att leva på kan du få underhåll. […]

Fortsätt läsa
Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Om tvister har uppstått inom ditt företag som inte kan lösas internt kan ett förfarande inför företagskammaren vara ett lämpligt sätt att lösa dem. Ett sådant förfarande kallas ett undersökningsförfarande. I det här förfarandet uppmanas företagskammaren att utreda politiken och förloppet [...]

Fortsätt läsa
Avskedande under provperioden

Avskedande under provperioden

Under en provperiod kan arbetsgivare och arbetstagare lära känna varandra. Arbetstagaren kan se om arbetet och företaget passar honom eller henne, medan arbetsgivaren kan se om arbetstagaren är lämplig för jobbet. Tyvärr kan detta leda till uppsägning för den anställde. […]

Fortsätt läsa
Uppsägnings- och uppsägningstider

Uppsägnings- och uppsägningstider

Vill du bli av med ett avtal? Det är inte alltid möjligt direkt. Naturligtvis är det viktigt om det finns ett skriftligt avtal och om avtal har ingåtts om en uppsägningstid. Ibland gäller en lagstadgad uppsägningstid på avtalet, medan du själv har [...]

Fortsätt läsa
Internationella skilsmässor

Internationella skilsmässor

Det brukade vara vanligt att gifta sig med någon av samma nationalitet eller av samma ursprung. Nuförtiden blir äktenskap mellan människor med olika nationaliteter allt vanligare. Tyvärr slutar 40% av äktenskapen i Nederländerna med skilsmässa. Hur fungerar detta om man bor i ett annat land än [...]

Fortsätt läsa
Föräldraplan vid skilsmässa

Föräldraplan vid skilsmässa

Om du har minderåriga barn och du skiljs måste överenskommelser göras om barnen. De ömsesidiga avtalen kommer att fastställas skriftligen i ett avtal. Detta avtal kallas föräldraplanen. Föräldraplanen är en utmärkt grund för att få en god skilsmässa. Är en […]

Fortsätt läsa
Bekämpa skilsmässor

Bekämpa skilsmässor

En skilsmässa är en obehaglig händelse som involverar många känslor. Under denna period är det viktigt att ett antal saker ordnas ordentligt och därför är det viktigt att ringa in rätt hjälp. Tyvärr händer det ofta i praktiken att de framtida ex-partnerna inte kan [...]

Fortsätt läsa
Vad är ett kriminellt register?

Vad är ett kriminellt register?

Har du brutit mot koronareglerna och fått böter? Sedan, tills nyligen, riskerade du att ha ett kriminellt register. Koronaböterna fortsätter att existera, men det finns inte längre någon anmärkning i straffregistret. Varför har kriminalregister varit en sådan tagg i sidan av [...]

Fortsätt läsa
Uppsägning

Uppsägning

Uppsägning är en av de mest vidsträckta åtgärderna i arbetsrätten som har långtgående konsekvenser för den anställde. Det är därför du som arbetsgivare, till skillnad från den anställde, inte bara kan kalla det slutar. Tänker du säga upp din anställd? I så fall måste du komma ihåg vissa villkor [...]

Fortsätt läsa
Skadeståndsanspråk: vad behöver du veta?

Skadeståndsanspråk: vad behöver du veta?

Grundprincipen gäller i nederländsk kompensationslag: var och en bär sin egen skada. I vissa fall är det helt enkelt ingen som är ansvarig. Tänk till exempel på skador till följd av hagelstormar. Var din skada orsakad av någon? I så fall kan det bara vara möjligt att kompensera skadan om [...]

Fortsätt läsa
Villkor i samband med familjeåterförening

Villkor i samband med familjeåterförening

När en invandrare får uppehållstillstånd får han eller hon också rätt till familjeåterförening. Familjeåterförening innebär att familjemedlemmarna till statusinnehavaren får komma till Nederländerna. Artikel 8 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna föreskriver rätten till [...]

Fortsätt läsa
Avgång

Avgång

Under vissa omständigheter är uppsägning av anställningsavtalet eller uppsägning önskvärt. Detta kan vara fallet om båda parter planerar att avgå och ingå ett uppsägningsavtal i detta avseende. Du kan läsa mer om uppsägningen genom ömsesidigt samtycke och uppsägningsavtalet på vår webbplats: Dismissal.site. För övrigt, […]

Fortsätt läsa
Tequila konflikt

Tequila konflikt

En välkänd rättegång från 2019 [1]: Det mexikanska tillsynsorganet CRT (Consejo Regulador de Tequila) hade inlett en rättegång mot Heineken som nämnde ordet Tequila på dess Desperados-flaskor. Desperados tillhör Heinekens utvalda grupp av internationella varumärken och är enligt bryggeriet en ”tequila-smaksatt öl”. Desperados [...]

Fortsätt läsa
Omedelbar uppsägning

Omedelbar uppsägning

Både anställda och arbetsgivare kan komma i kontakt med uppsägningar på olika sätt. Väljer du det själv eller inte? Och under vilka omständigheter? Ett av de mest drastiska sätten är omedelbar uppsägning. Är så fallet? Då upphör anställningsavtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren omedelbart. […]

Fortsätt läsa
Underhåll och omberäkning

Underhåll och omberäkning

Ekonomiska avtal är en del av skilsmässan. Ett av avtalen gäller vanligtvis partner- eller barnbidrag: bidrag till levnadskostnaderna för barnet eller fd partner. När ex-partnerna gemensamt eller en av dem ansöker om skilsmässa ingår en underhållsberäkning. Lagen innehåller inga [...]

Fortsätt läsa
Copyright på foton

Copyright på foton

Alla tar bilder nästan varje dag. Men knappast någon uppmärksammar det faktum att en immateriell rättighet i form av upphovsrätt vilar på varje foto som tas. Vad är upphovsrätt? Och hur är det till exempel med copyright och sociala medier? När allt kommer omkring numera [...]

Fortsätt läsa
Förfaranden för bedömning av skador

Förfaranden för bedömning av skador

Domstolens domar innehåller ofta beslut om att en av parterna ska betala skadestånd som fastställts av staten. Parterna i förfarandet ligger således till grund för ett nytt förfarande, nämligen skadeståndsbedömningsförfarandet. I det fallet är dock inte parterna tillbaka på rad. Faktiskt, […]

Fortsätt läsa
Mobbning på jobbet

Mobbning på jobbet

Mobbning på jobbet är vanligare än förväntat. Oavsett om det är försummelse, missbruk, utestängning eller hot, en av tio personer upplever strukturell mobbning från kollegor eller chefer. Konsekvenserna av mobbning på jobbet bör inte heller underskattas. Trots allt kostar mobbning på jobbet inte bara arbetsgivarna fyra miljoner extra dagar på [...]

Fortsätt läsa
Ändra förnamn

Ändra förnamn

I princip står föräldrarna fritt att välja ett eller flera förnamn för sina barn. Men i slutändan kanske du inte är nöjd med det valda förnamnet. Vill du ändra ditt förnamn eller ditt barns namn? Då måste du hålla ett öga [...]

Fortsätt läsa
Uppsägning av en företagsledare

Uppsägning av en företagsledare

Ibland händer det att en direktör i ett företag får sparken. Hur direktörens uppsägning kan ske beror på hans rättsliga ställning. Två typer av styrelseledamöter kan urskiljas inom ett företag: lagstadgade och ordinarie styrelseledamöter. Skillnaden En lagstadgad direktör har en särskild rättslig ställning inom en [...]

Fortsätt läsa
Skilsmässa med barn

Skilsmässa med barn

När du blir skild förändras mycket i din familj. Om du har barn blir effekten av en skilsmässa mycket stor för dem också. I synnerhet yngre barn kan ha svårt när deras föräldrar skiljs. I alla fall är det viktigt att barnens stall [...]

Fortsätt läsa
Skilsmässa genom medling

Skilsmässa genom medling

Skilsmässa åtföljs ofta av oenighet mellan partners. När du och din partner separerar och inte kan komma överens med varandra, uppstår konflikter som i vissa fall till och med kan eskalera. En skilsmässa kan ibland ta fram det onda hos någon på grund av deras känslor. I ett sådant fall kan du [...]

Fortsätt läsa
Uppsägning

Uppsägning

Vem som helst kan möta uppsägning. Det är en god chans, särskilt i denna osäkra tid, att beslutet om uppsägning kommer att fattas av arbetsgivaren. Men om arbetsgivaren vill fortsätta med uppsägningen måste han fortfarande basera sitt beslut på en av de specifika grunderna för uppsägning, motivera det [...]

Fortsätt läsa
Förolämpning, förtal och förtal

Förolämpning, förtal och förtal

Att uttrycka din åsikt eller kritik är i princip inte ett tabu. Detta har dock sina gränser. Uttalanden bör inte vara olagliga. Huruvida ett uttalande är olagligt kommer att bedömas utifrån en specifik situation. I domen görs en balans mellan rätten till yttrandefrihet på den ena [...]

Fortsätt läsa
Uthyrning av hyresfastigheten

Uthyrning av hyresfastigheten

Utsättning är ett drastiskt förfarande för både hyresgästen och hyresvärden. När allt kommer omkring tvingas hyresgästerna att lämna den hyrda fastigheten med alla sina tillhörigheter, med alla dess långtgående konsekvenser. Hyresvärden kan därför inte bara fortsätta med utvisning om hyresgästen inte uppfyller sin [...]

Fortsätt läsa
Den digitala signaturen och dess värde

Den digitala signaturen och dess värde

Numera gör både privata och professionella parter alltmer ett digitalt kontrakt eller nöjer sig med en skannad signatur. Avsikten är naturligtvis inte annorlunda än med en normal handskriven signatur, nämligen att binda parterna till vissa skyldigheter eftersom de har angett att de känner till innehållet i avtalet [...]

Fortsätt läsa
Uthyrning av affärsutrymme under koronakrisen

Uthyrning av affärsutrymme under koronakrisen

Hela världen upplever för närvarande en kris i en otänkbar skala. Detta innebär att regeringar också måste vidta extraordinära åtgärder. Skadorna som denna situation har orsakat och kommer att fortsätta att orsaka kan vara enorma. Faktum är att ingen för närvarande är i stånd att bedöma [...]

Fortsätt läsa