Kompensation för flygfördröjningsskada

Kompensation för flygfördröjningsskada

Sedan 2009, vid en försenad flygning, står du som passagerare inte längre tomhänt. I Sturgeon-domen utvidgade Europeiska unionens domstol faktiskt flygbolagens skyldighet att betala ersättning. Sedan dess har passagerare kunnat dra nytta av kompensation inte bara vid avbokning utan även vid flygförseningar. Domstolen har fastställt att flygbolagen i båda fallen bara har en marginal på tre timmar att avvika från det ursprungliga schemat. Överskrids flygbolaget den aktuella marginalen och anländer du till din destination mer än tre timmar för sent? I så fall måste flygbolaget kompensera dig för förseningsskadorna.

Men om flygbolaget kan bevisa att det inte är ansvarigt för den aktuella förseningen och därmed bevisa att det finns extraordinära omständigheter vilket inte kunde undvikas är det inte skyldigt att betala ersättningen för förseningen på mer än tre timmar. Med tanke på rättslig praxis är omständigheterna sällan extraordinära. Detta är bara fallet när det gäller:

  • väldigt dåliga väderförhållanden (som stormar eller plötsligt vulkanutbrott)
  • naturkatastrofer
  • terrorism
  • medicinska akut
  • okunniga strejker (t.ex. av flygplatspersonal)

Domstolen betraktar inte tekniska defekter på flygplanet som en omständighet som kan betraktas som extraordinär. Enligt den nederländska domstolen täcks inte strejk från flygbolagets egen personal heller av sådana omständigheter. I sådana fall har du som passagerare rätt till ersättning.

Har du rätt till ersättning och finns det inga exceptionella omständigheter?

I så fall måste flygbolaget betala ersättningen till dig. Därför behöver du inte godkänna ett annat möjligt alternativ, till exempel en kupong, som flygbolaget presenterar för dig. Under vissa omständigheter har du dock också rätt till vård och / eller boende och flygbolaget måste underlätta detta.

Kompensationsbeloppet kan i allmänhet variera från 125, - till 600, - euro per passagerare, beroende på flygningens längd och längden på förseningen. För förseningar av flygningar som är kortare än 1500 km kan du räkna med 250, - euro-kompensation. Om det gäller flyg mellan 1500 och 3500 km kan kompensation på 400, - euro anses rimlig. Om du flyger mer än 3500 km kan din ersättning för mer än tre timmars försening uppgå till 600, - euro.

Slutligen, när det gäller den just beskrivna kompensationen, finns det ett annat viktigt villkor för dig som passagerare. Du har faktiskt bara rätt till ersättning för förseningsskada om din flygförsening faller under Europeiska förordningen 261/2004. Detta är fallet när din flygning avgår från ett EU-land eller när du flyger till ett land inom EU med ett europeiskt flygbolag.

Upplever du en flygfördröjning, vill du veta om du har rätt till kompensation för skada orsakad av försening eller tänker du vidta åtgärder mot flygbolaget? Kontakta advokaterna på Law & More. Våra advokater är experter på området försenad skada och kommer gärna att ge dig råd.

Law & More