Blogg

När krävs en advokat?

När krävs en advokat?

Du har fått en stämningsansökan och måste snart inställa dig hos domaren som ska döma i ditt ärende eller så vill du själv inleda ett förfarande. När är det ett val att anlita en advokat för att hjälpa dig i din juridiska tvist och när är det obligatoriskt att anlita en advokat? Svaret på denna fråga beror på...

När krävs en advokat? Läs mer »

Vad gör en advokat?

Vad gör en advokat?

Skador som drabbats av någon annan, arresterad av polisen eller vill stå upp för dina egna rättigheter: olika fall där hjälp av en advokat verkligen inte är en onödig lyx och i tvistemål till och med en skyldighet. Men vad exakt gör en advokat och varför är det viktigt...

Vad gör en advokat? Läs mer »

tillfälligt kontrakt

Övergångsersättning för ett anställningsavtal: Hur fungerar det?

Under vissa omständigheter har en anställd vars anställningsavtal upphör rätt till en lagstadgad ersättning. Detta benämns också som övergångsersättning, som syftar till att underlätta övergången till annat arbete eller för eventuell utbildning. Men vilka regler gäller för denna övergångsersättning: när har den anställde rätt till den och...

Övergångsersättning för ett anställningsavtal: Hur fungerar det? Läs mer »

Konkurslagen och dess förfaranden

Konkurslagen och dess förfaranden

Tidigare skrev vi en blogg om under vilka omständigheter en konkurs kan lämnas in och hur detta förfarande fungerar. Förutom konkurs (regleras i avdelning I), har konkurslagen (på nederländska Faillissementswet, nedan kallad "Fw") två andra förfaranden. Nämligen: moratoriet (avdelning II) och systemet för skuldsanering för fysiska personer …

Konkurslagen och dess förfaranden Läs mer »

Allmänna köpvillkor: B2B

Allmänna köpvillkor: B2B

Som företagare ingår du avtal regelbundet. Även med andra företag. Allmänna villkor är ofta en del av avtalet. De allmänna villkoren reglerar (juridiska) ämnen som är viktiga i varje avtal, såsom betalningsvillkor och ansvar. Om du som företagare köper varor och/eller tjänster...

Allmänna köpvillkor: B2B Läs mer »

Erkännande och verkställighet av utländska domar i Nederländerna

Erkännande och verkställighet av utländska domar i Nederländerna

Kan en dom som meddelats utomlands erkännas och/eller verkställas i Nederländerna? Detta är en ofta ställd fråga i juridisk praxis som regelbundet behandlar internationella parter och tvister. Svaret på denna fråga är inte entydigt. Läran om erkännande och verkställighet av utländska domar är ganska komplex på grund av olika lagar och förordningar. …

Erkännande och verkställighet av utländska domar i Nederländerna Läs mer »

Allt om earn-out-arrangemanget

Allt om earn-out-arrangemanget

Det finns många saker att tänka på när man ska sälja ett företag. En av de viktigaste och svåraste delarna är ofta försäljningspriset. Här kan förhandlingar fastna till exempel på grund av att köparen inte är beredd att betala tillräckligt eller inte kan få tillräcklig finansiering. En av lösningarna som kan vara...

Allt om earn-out-arrangemanget Läs mer »

Vad är en laglig fusion?

Vad är en laglig fusion?

Att en aktiefusion innebär en överlåtelse av aktier i de fusionerande bolagen framgår av namnet. Begreppet tillgångsfusion är också talande, eftersom vissa tillgångar och skulder i ett företag tas över av ett annat företag. Termen legal fusion syftar på den enda lagreglerade formen av fusion i Nederländerna. …

Vad är en laglig fusion? Läs mer »

Överföring av företag

Överföring av företag

Om du planerar att överlåta ett företag till någon annan eller att ta över någon annans företag kan du undra om detta övertagande även gäller personalen. Beroende på anledningen till att företaget övertas och hur övertagandet går till kan detta vara önskvärt eller inte. Till exempel, …

Överföring av företag Läs mer »

Licensavtalet

Licensavtalet

Immateriella rättigheter finns för att skydda dina skapelser och idéer från obehörig användning av tredje part. Men i vissa fall, till exempel om du vill få dina alster kommersiellt utnyttjade, kanske du vill att andra ska kunna använda det. Men hur mycket rättigheter vill du ge andra angående dina immateriella rättigheter? …

Licensavtalet Läs mer »

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet (nedan kallat SB) är ett organ i BV och NV som har en tillsynsfunktion över styrelsens policy och bolagets och dess närstående företags allmänna angelägenheter (artikel 2:140/250 punkt 2) i den nederländska civillagen (”DCC”)). Syftet med denna artikel är att ge...

Förvaltningsrådet Läs mer »

Hyra skydd Bild

Hyra skydd

När du hyr ett boende i Nederländerna har du automatiskt rätt till hyresskydd. Detsamma gäller dina medhyresgäster och andrahandshyresgäster. Hyresskyddet omfattar i princip två aspekter: hyresprisskydd och hyresskydd mot uppsägning av hyresavtalet i den meningen att hyresvärden inte utan vidare kan säga upp hyresavtalet. Medan …

Hyra skydd Läs mer »

Skilsmässa i tio steg

Skilsmässa i tio steg

Det är svårt att bestämma sig för om man ska skilja sig. När du väl har bestämt dig för att detta är den enda lösningen börjar processen på riktigt. Det är mycket som ska ordnas och det kommer också att bli en känslomässigt svår period. För att hjälpa dig på vägen ger vi en översikt över alla...

Skilsmässa i tio steg Läs mer »

Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärdens skyldigheter

Ett hyresavtal har olika aspekter. En viktig aspekt i detta är hyresvärden och de skyldigheter denne har mot hyresgästen. Utgångspunkten när det gäller hyresvärdens skyldigheter är ”den glädje som hyresgästen kan förvänta sig utifrån hyresavtalet”. När allt kommer omkring är hyresvärdens skyldigheter nära ...

Hyresvärdens skyldigheter Läs mer »

Regissörens intressekonflikt Bild

Direktörens intressekonflikt

Styrelseledamöter i ett företag bör alltid vägledas av företagets intressen. Vad händer om styrelseledamöter måste fatta beslut som involverar deras egna personliga intressen? Vilket intresse råder och vad förväntas en direktör göra i en sådan situation? När finns det en intressekonflikt? När du leder företaget...

Direktörens intressekonflikt Läs mer »

Behåll av titel Bild

Retention av titel

Äganderätten är den mest omfattande rättighet en person kan ha till en vara, enligt civillagen. För det första betyder det att andra måste respektera den personens ägande. Till följd av denna rätt är det upp till ägaren att avgöra vad som händer med hans gods. Till exempel kan ägaren bestämma...

Retention av titel Läs mer »

Surrogati i Nederländerna Bild

Surrogati i Nederländerna

Graviditet är tyvärr inte en självklarhet för varje förälder med en önskan om att skaffa barn. Förutom möjligheten till adoption skulle surrogatmödraskap kunna vara ett alternativ för en tilltänkt förälder. För närvarande är surrogatmödraskap inte reglerat av lag i Nederländerna, vilket gör att båda de tilltänkta föräldrarnas rättsliga status ...

Surrogati i Nederländerna Läs mer »

Internationell surrogatbild

Internationell surrogati

I praktiken väljer tilltänkta föräldrar allt oftare att starta ett surrogatprogram utomlands. De kan ha olika anledningar till detta, som alla är kopplade till de tilltänkta föräldrarnas prekära ställning enligt nederländsk lag. Dessa diskuteras kort nedan. I den här artikeln förklarar vi att möjligheterna utomlands också kan innebära olika problem på grund av ...

Internationell surrogati Läs mer »

Föräldramyndighet Bild

Föräldra myndighet

När ett barn föds har barnets mor automatiskt föräldramyndigheten över barnet. Förutom i de fall då mamman själv fortfarande är minderårig vid den tidpunkten. Om modern är gift med sin partner eller har registrerat partnerskap under barnets födelse, ska barnets fader …

Föräldra myndighet Läs mer »

sjuk

Kan du som arbetsgivare vägra att anmäla din anställd sjuk?

Det händer regelbundet att arbetsgivare tvivlar på sina anställdas sjukanmälan. Till exempel för att arbetstagaren ofta sjukanmäler sig på måndagar eller fredagar eller för att det är en arbetskonflikt. Får du ifrågasätta din anställds sjukanmälan och ställa in löneutbetalningen tills det är fastställt att den anställde faktiskt är...

Kan du som arbetsgivare vägra att anmäla din anställd sjuk? Läs mer »

Avgångsakt

Avgångsakt

Skilsmässa innebär mycket Skilsmässoförfarandet består av ett antal steg. Vilka steg som måste tas beror på om du har barn och om du i förväg kommit överens om en uppgörelse med din framtida ex-sambo. I allmänhet bör följande standardförfarande följas. Först och främst en ansökan om äktenskapsskillnad...

Avgångsakt Läs mer »

Avslag på arbete Bild

Avslag på arbete

Det är väldigt irriterande om dina instruktioner inte följs av din medarbetare. Till exempel den ena anställde som du inte kan räkna med att dyka upp på arbetsgolvet runt helgen eller den som tycker att din snygga klädkod inte gäller honom eller henne. Om detta händer upprepade gånger...

Avslag på arbete Läs mer »

Underhåll

Underhåll

Vad är underhållsbidrag? I Nederländerna är underhållsbidrag ett ekonomiskt bidrag till levnadskostnaderna för din tidigare partner och barn efter en skilsmässa. Det är ett belopp som du får eller måste betala månadsvis. Om du inte har tillräckligt med inkomst att leva på kan du få underhåll. Du kommer att få betala…

Underhåll Läs mer »

Sekretessinställningar
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi behandlar dem, se vår Integritetspolicy
Law & More B.V.