Blogg

Graviditetsdiskriminering vid förlängning av anställningsavtal

Graviditetsdiskriminering vid förlängning av anställningsavtal

Beskrivning Law & More gav nyligen råd till en anställd på Wijeindhoven Grund i sin ansökan till styrelsen för mänskliga rättigheter (College Rechten voor de Mens) om huruvida stiftelsen gjorde en förbjuden skillnad på grund av kön på grund av hennes graviditet och för att hantera hennes klagomål om diskriminering vårdslöst. Styrelsen för mänskliga rättigheter är...

Graviditetsdiskriminering vid förlängning av anställningsavtal Läs mer »

Erkännande som sponsor

Erkännande som sponsor

Företag tar regelbundet med sig anställda från utlandet till Nederländerna. Erkännande som fadder är obligatoriskt om ditt företag vill ansöka om uppehållstillstånd för något av följande syften med vistelsen: högutbildad migrant, forskare i den mening som avses i direktiv EU 2016/801, studier, au pair eller utbyte. När ansöker du om erkännande...

Erkännande som sponsor Läs mer »

Exempel på lönekrav

Exempel på lönekrav

När du har utfört arbete som anställd har du rätt till lön. Specifikationerna kring utbetalning av lön regleras i anställningsavtalet. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen (i tid) är den i fallissemang och du kan göra ett lönekrav. När ska man lämna in lönekrav? Det finns flera …

Exempel på lönekrav Läs mer »

Meddelande om standardexempel

Meddelande om standardexempel

Vad är ett meddelande om försummelse? Tyvärr händer det tillräckligt ofta att en avtalspart inte fullgör sina skyldigheter, eller underlåter att göra det i tid eller korrekt. Ett meddelande om försummelse ger denna part ytterligare en möjlighet att (på vederbörligt sätt) rätta sig inom rimlig tid. Efter utgången av den rimliga perioden – som nämns i …

Meddelande om standardexempel Läs mer »

Checklista personalfil AVG

Checklista personalfil AVG

Som arbetsgivare är det viktigt att lagra dina anställdas data ordentligt. Därvid är du skyldig att föra personalregister över anställdas personuppgifter. Vid lagring av sådana uppgifter ska integritetslagen General Data Protection Regulation (AVG) och Implementation Act General Data Protection Regulation (UAVG) beaktas. AVG ålägger …

Checklista personalfil AVG Läs mer »

Aktiekapital

Aktiekapital

Vad är aktiekapital? Aktiekapital är eget kapital uppdelat i aktier i ett företag. Det är det kapital som stadgas i bolagsavtalet eller bolagsordningen. Ett företags aktiekapital är det belopp till vilket ett företag har gett ut eller kan ge ut aktier till aktieägare. Aktiekapitalet är också en del av ett företags skulder. Skulder är skulder...

Aktiekapital Läs mer »

Anställningsavtal på tidsbasis

Anställningsavtal på tidsbasis

Medan tidsbegränsade anställningsavtal tidigare var undantaget verkar de ha blivit regeln. Ett visstidsanställningsavtal kallas också för ett visstidsanställningsavtal. Ett sådant anställningsavtal ingås för en begränsad tid. Den avslutas ofta för sex månader eller ett år. Dessutom kan detta avtal också ingås...

Anställningsavtal på tidsbasis Läs mer »

När upphör ett krav?

När upphör ett krav?

Om du vill driva in en utestående skuld efter lång tid kan det finnas en risk att skulden preskriberas. Skadeståndsanspråk eller krav kan också preskriberas. Hur fungerar förskrivning, vad är preskriptionstider och när börjar de löpa? Vad är en begränsning av en fordran? En fordran preskriberas om borgenären …

När upphör ett krav? Läs mer »

Vad är ett anspråk?

Vad är ett anspråk?

Ett krav är helt enkelt ett krav som någon har på en annan, det vill säga en person eller ett företag. En fordran består ofta av ett penningkrav, men det kan också vara ett krav på att ge eller göra ett krav på otillbörlig betalning eller ett skadeståndsanspråk. En borgenär är en person eller ett företag som är skyldig en …

Vad är ett anspråk? Läs mer »

Anställdas skyldigheter vid sjukdom

Anställdas skyldigheter vid sjukdom

Anställda har vissa skyldigheter att uppfylla när de blir sjuka och sjuka. En sjuk anställd ska sjukanmäla sig, lämna viss information och följa ytterligare föreskrifter. När frånvaro uppstår har både arbetsgivare och arbetstagare rättigheter och skyldigheter. Sammanfattningsvis är dessa arbetstagarens primära skyldigheter: Den anställde måste sjukanmäla sig till …

Anställdas skyldigheter vid sjukdom Läs mer »

Varor lagligt sett Bild

Varor lagligt sett

När man talar om egendom i rättsvärlden har det ofta en annan innebörd än man brukar vara van vid. Varor inkluderar saker och äganderätt. Men vad betyder detta egentligen? Du kan läsa mer om detta i denna blogg. Varor Den aktuella egendomen omfattar varor och äganderätter. Varor kan delas in i...

Varor lagligt sett Läs mer »

Skilsmässa i Nederländerna för icke-nederländska medborgare Bild

Skilsmässa i Nederländerna för icke-nederländska medborgare

När två nederländska partners, gifta i Nederländerna och bosatta i Nederländerna, vill skiljas, har den nederländska domstolen naturligtvis behörighet att meddela denna skilsmässa. Men hur är det när det gäller två utländska partners gifta utomlands? Den senaste tiden får vi regelbundet frågor om ukrainska flyktingar som vill skiljas i Nederländerna. Men är …

Skilsmässa i Nederländerna för icke-nederländska medborgare Läs mer »

Förändringar i arbetsrätt

Förändringar i arbetsrätt

Arbetsmarknaden förändras ständigt på grund av olika faktorer. En är de anställdas behov. Dessa behov skapar friktion mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta gör att de arbetsrättsliga reglerna måste ändras tillsammans med dem. Från och med den 1 augusti 2022 har ett antal viktiga förändringar införts inom arbetsrätten. Genom …

Förändringar i arbetsrätt Läs mer »

Ytterligare sanktioner mot Ryssland Image

Ytterligare sanktioner mot Ryssland

Efter sju sanktionspaket som regeringen infört mot Ryssland har nu även ett åttonde sanktionspaket införts den 6 oktober 2022. Dessa sanktioner kommer utöver åtgärder som infördes mot Ryssland 2014 för att annektera Krim och misslyckas med att genomföra Minskavtalen. Åtgärderna fokuserar på ekonomiska sanktioner och diplomatiska åtgärder. Den …

Ytterligare sanktioner mot Ryssland Läs mer »

Att bli holländsk medborgare tidigare genom ett optionsförfarande

Att bli holländsk medborgare tidigare genom ett optionsförfarande

Du bor i Nederländerna och du gillar det väldigt mycket. Du kan därför vilja ta nederländskt medborgarskap. Det är möjligt att bli holländare genom naturalisering eller alternativ. Du kan ansöka om nederländsk medborgarskap snabbare genom tillvalsförfarandet; Dessutom är kostnaderna för detta förfarande betydligt lägre. På den andra …

Att bli holländsk medborgare tidigare genom ett optionsförfarande Läs mer »

Erhålla holländsk medborgarskap

Erhålla holländsk medborgarskap

Vill du komma till Nederländerna för att arbeta, studera eller bo hos din familj/partner? Uppehållstillstånd kan beviljas om du har ett legitimt syfte att vistas. Immigrations- och naturalisationsverket (IND) utfärdar uppehållstillstånd för både tillfälligt och permanent uppehållstillstånd beroende på din situation. Efter oavbruten laglig vistelse i …

Erhålla holländsk medborgarskap Läs mer »

Kunskapsmigrantbild

Kunskapsmigrant

Vill du att en högutbildad utländsk anställd kommer till Nederländerna för att arbeta för ditt företag? Det är möjligt! I den här bloggen kan du läsa om under vilka förutsättningar en högutbildad migrant kan arbeta i Nederländerna. Kunskapsmigranter med fri tillgång Det bör noteras att kunskapsmigranter från vissa …

Kunskapsmigrant Läs mer »

Jag vill gripa! Bild

Jag vill gripa!

Du har gjort en stor leverans till en av dina kunder, men köparen betalar inte det förfallna beloppet. Vad kan du göra? I dessa fall kan du få köparens varor i beslag. Detta är dock underkastat vissa villkor. Dessutom finns det olika typer av anfall. I den här bloggen kommer du att läsa...

Jag vill gripa! Läs mer »

Snabb skilsmässa: hur gör man?

Snabb skilsmässa: hur gör man?

Skilsmässa är nästan alltid en känslomässigt svår händelse. Hur en skilsmässa fortskrider kan dock göra stor skillnad. Helst skulle alla vilja få skilsmässan över så snabbt som möjligt. Men hur gör man det? Tips 1: Förhindra bråk med din ex-partner Det viktigaste tipset när det gäller att skilja sig snabbt ...

Snabb skilsmässa: hur gör man? Läs mer »

Hjälp, jag är arresterad Image

Hjälp, jag är arresterad

När du stoppas som misstänkt av en förundersökningsledare har denne rätt att fastställa din identitet så att han vet vem han har att göra med. Gripandet av en misstänkt kan dock ske på två sätt, på bar gärning eller inte på bar gärning. Red-handed Har du blivit upptäckt när du begår en brottsling...

Hjälp, jag är arresterad Läs mer »

När krävs en advokat?

När krävs en advokat?

Du har fått en stämningsansökan och måste snart inställa dig hos domaren som ska döma i ditt ärende eller så vill du själv inleda ett förfarande. När är det ett val att anlita en advokat för att hjälpa dig i din juridiska tvist och när är det obligatoriskt att anlita en advokat? Svaret på denna fråga beror på...

När krävs en advokat? Läs mer »

Vad gör en advokat? bild

Vad gör en advokat?

Skador som drabbats av någon annan, arresterad av polisen eller vill stå upp för dina egna rättigheter: olika fall där hjälp av en advokat verkligen inte är en onödig lyx och i tvistemål till och med en skyldighet. Men vad exakt gör en advokat och varför är det viktigt...

Vad gör en advokat? Läs mer »

Sekretessinställningar
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats. Om du använder våra tjänster via en webbläsare kan du begränsa, blockera eller ta bort cookies via dina webbläsarinställningar. Vi använder också innehåll och skript från tredje part som kan använda spårningsteknik. Du kan selektivt ge ditt samtycke nedan för att tillåta sådana tredjepartsinbäddningar. För fullständig information om de cookies vi använder, data vi samlar in och hur vi behandlar dem, se vår Sekretesspolicy
Law & More B.V.