I tvister kan man alltid förvänta sig mycket bråk ...

Nederländska högsta domstolen

I rättegångar kan man alltid förvänta sig mycket krångling och han-sa-hon-sa. För att ytterligare klargöra ärendet kan domstolen beordra utfrågning av vittnen. En av kännetecknen för en sådan hörsel är spontaniteten. För att få svaren så obekräftade som möjligt kommer förhandlingen att äga rum "spontant" inför domaren. Den nederländska högsta domstolen har nu fastställt att det är tillåtet ur förfarandekonomin att få förhandlingen äga rum på grundval av ett i förväg skriftligt uttalande. I detta specifika fall av den 23 december skulle det annars ha tagit alltför lång tid att höra alla de sex vittnen. Det är emellertid viktigt att domstolen följaktligen tar hänsyn till det faktum att dessa skriftliga uttalanden kan orsaka en minskad tillförlitlighet vid bedömningen av bevisen.

 

Law & More