Uppehållstillstånd i Nederländerna

Konsekvenserna av skilsmässa för ditt uppehållstillstånd

Har du ett uppehållstillstånd i Nederländerna baserat på ett äktenskap med din partner? Då kan skilsmässa få konsekvenser för ditt uppehållstillstånd. När du är skild, kommer du inte längre att uppfylla villkoren, din rätt till uppehållstillstånd förfaller och det kan därför återkallas av IND. Huruvida och på vilka grunder du kan stanna i Nederländerna efter skilsmässan beror på följande situationer som måste särskiljas.

Du har barn

Är du skild men har du mindreåriga barn? I så fall finns det en möjlighet att behålla uppehållstillståndet i Nederländerna i följande fall:

Du var gift med en nederländsk medborgare och dina barn är holländska. I så fall kan du behålla ditt uppehållstillstånd om du visar att det finns ett sådant beroendeförhållande mellan ditt nederländska minderåriga barn och dig att ditt barn skulle tvingas lämna EU om du inte beviljades uppehållsrätt. Det finns vanligtvis ett beroendeförhållande när du utför faktiska vård- och / eller uppfostringsuppgifter.

Konsekvenserna av skilsmässa för ditt uppehållstillstånd

Du var gift med en EU-medborgare och dina barn är EU-medborgare. Du har då möjlighet att behålla ditt uppehållstillstånd i fallet med ensidig myndighet eller vid ett besöksarrangemang som inrättats av domstolen, vars genomförande måste ske i Nederländerna. Du måste dock visa att du har tillräckliga resurser för att försörja familjen, så att inga offentliga medel kommer att användas. Går dina barn i skolan i Nederländerna? Då kan du vara berättigad till ett undantag från ovanstående.

Du var gift med en medborgare utanför EU och dina barn är icke-EU-medborgare. I så fall blir det svårt att behålla ditt uppehållstillstånd. I så fall kan du bara begära att de minderåriga barnen behåller sin uppehållsrätt enligt artikel 8 i Europakonventionen. Denna artikel reglerar rätten till skydd av familj och familjeliv. Olika faktorer är viktiga för frågan om vädjan till den här artikeln faktiskt respekteras. Det är därför verkligen inte ett enkelt sätt.

Du har inte barn

Om du inte har barn och du kommer att skiljas, kommer ditt uppehållstillstånd att upphöra att gälla eftersom du inte längre kommer att vara tillsammans med den person som din uppehållsrätt beror på. Vill du stanna i Nederländerna efter din skilsmässa? Då behöver du ett nytt uppehållstillstånd. För att få ett uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa villkor. IND kontrollerar om du uppfyller dessa villkor. Uppehållstillståndet för vilket du är berättigat beror på din situation. Följande situationer kan särskiljas:

Du kommer från ett EU-land. Har du nationalitet i ett EU-land, EES-land eller Schweiz? Då kan du bo, arbeta eller starta företag och studera i Nederländerna enligt europeiska regler. Under den period du utför (en av) dessa aktiviteter kan du stanna i Nederländerna utan din partner.

Du har uppehållstillstånd i mer än fem år. I så fall kan du ansöka om ett oberoende uppehållstillstånd. Du måste dock uppfylla följande villkor: du har haft ett uppehållstillstånd för uppehåll hos samma partner i minst 5 år, din partner är en nederländsk medborgare eller har ett uppehållstillstånd för ett icke-tillfälligt vistelsessyfte och du har ett integrationsdiplom eller ett undantag för detta.

Du är en medborgare i Turkiet. Mer gynnsamma regler gäller för turkiska anställda och deras familjemedlemmar att stanna i Nederländerna efter en skilsmässa. På grund av överenskommelserna mellan Turkiet och Europeiska unionen kan du ansöka om ett oberoende uppehållstillstånd efter bara tre år. Om du har varit gift i tre år kan du ansöka om uppehållstillstånd efter 3 år för att leta efter arbete.

Är ditt uppehållstillstånd återkallat till följd av skilsmässa och har din ansökan om ett annat uppehållstillstånd avvisats? Sedan finns ett beslut om återvändande och du får en period inom vilken du måste lämna Nederländerna. Denna period förlängs om invändning eller överklagande görs mot avslag eller återkallelse. Förlängningen varar tills beslutet om invändningen av IND eller domarens beslut. Om du har uttömt rättsliga förfaranden i Nederländerna och du inte lämnar Nederländerna inom den angivna perioden är din vistelse i Nederländerna olaglig. Detta kan få långtgående konsekvenser för dig.

At Law & More vi förstår att skilsmässa betyder en känslomässigt svår tid för dig. Samtidigt är det klokt att tänka på ditt uppehållstillstånd om du vill stanna i Nederländerna. En god insikt i situationen och möjligheterna är viktig. Law & More kan hjälpa dig att fastställa din rättsliga ställning och vid behov ta hand om ansökan om uppehåll eller nytt uppehållstillstånd. Har du några andra frågor, eller känner du igen dig själv i någon av ovanstående situationer? Kontakta advokaterna till Law & More.

Law & More