Erhålla holländsk medborgarskap

Erhålla holländsk medborgarskap

Vill du komma till Nederländerna för att arbeta, studera eller bo hos din familj/partner? Uppehållstillstånd kan beviljas om du har ett legitimt syfte att vistas. Immigrations- och naturalisationsverket (IND) utfärdar uppehållstillstånd för både tillfälligt och permanent uppehållstillstånd beroende på din situation.

Efter sammanhängande laglig vistelse i Nederländerna på minst fem år är det möjligt att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Om några ytterligare strikta villkor är uppfyllda är det till och med möjligt att ansöka om nederländskt medborgarskap genom naturalisering. Naturalisering är ett komplext och dyrt ansökningsförfarande som lämnas in till kommunen. Förfarandet kan ta mindre än ett år till upp till två år. I den här bloggen kommer jag att diskutera vilka villkor du bland annat behöver uppfylla för att ansöka om naturalisation.

Med tanke på förfarandets komplexa karaktär är det lämpligt att anlita en advokat som kan guida dig genom processen och fokusera på din specifika och individuella situation. Du får trots allt inte tillbaka den höga ansökningsavgiften vid ett negativt beslut.

naturalisation

Villkor

Naturalisering kräver att du är 18 år eller äldre och har bott i Nederländerna kontinuerligt i 5 år eller mer med ett giltigt uppehållstillstånd. I det ögonblick du ansöker om naturalisation är det viktigt att du har något av nedanstående uppehållstillstånd:

  • Uppehållstillstånd asyl på obestämd tid eller vanlig på obestämd tid;
  • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta;
  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd med ett icke-tillfälligt syfte att stanna;
  • Uppehållshandling som familjemedlem till en unionsmedborgare;
  • Medborgarskap i ett EU-, EES- eller schweiziskt land; eller
  • Uppehållsdokument Artikel 50 Uttagsavtal Brexit (TEU Uttagsavtal) för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.

För ett positivt resultat är det också viktigt att du inte utgör en fara för den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i Nederländerna. Slutligen bör du vara beredd att avsäga dig ditt nuvarande medborgarskap, om möjligt, såvida du inte kan åberopa en grund för dispens.

Dessutom, även om det finns ett ålderskrav, är det möjligt för dina barn att naturalisera med dig under vissa förutsättningar.

Nödvändiga handlingar

För att ansöka om nederländsk medborgarskap måste du – förutom ett giltigt uppehållstillstånd eller annat bevis på laglig vistelse – ha giltig legitimation såsom ett pass. Ett födelsebevis från ursprungslandet ska också uppvisas. Det krävs också att man lämnar in integrationsexamen, annat integrationsbevis eller bevis på (delvis) dispens eller dispens från integrationskravet.

Kommunen kommer att använda Basisregistratie Personen (BRP) för att kontrollera hur länge du faktiskt har bott i Nederländerna.

FÖRFRÅGAN

Naturalisering bör sökas hos kommunen. Du bör vara beredd att avsäga dig ditt nuvarande medborgarskap om möjligt – vid ett positivt beslut.

IND har 12 månader på sig att besluta om din ansökan. I brevet från IND kommer det att anges inom vilken tid de ska fatta beslut om din ansökan. Beslutstiden börjar när du har betalat ansökningsavgiften. Efter att ha fått ett positivt beslut måste uppföljningsåtgärder vidtas för att faktiskt anta holländsk medborgarskap. Om beslutet är negativt kan du invända mot beslutet inom 6 veckor.

Optionsförfarande

Det är möjligt att förvärva nederländskt medborgarskap på ett enklare och snabbare sätt, nämligen genom alternativ. För mer information om detta, se vår blogg om tillvalsförfarandet.

Kontakt

Har du frågor angående immigrationslagstiftning eller vill du att vi hjälper dig vidare med din naturalisationsansökan? Kontakta då gärna Aylin Selamet, jurist på Law & More at aylin.selamet@lawandmore.nl eller Ruby van Kersbergen, advokat på Law & More at ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl eller ring oss på +31 (0)40-3690680.

Law & More