Bekämpa skilsmässor

Bekämpa skilsmässor

En kampskilsmässa är en obehaglig händelse som involverar många känslor. Under denna period är det viktigt att ett antal saker ordnas ordentligt och därför är det viktigt att ringa in rätt hjälp.

Tyvärr händer det ofta i praktiken att de framtida ex-partnerna inte kan nå avtal tillsammans. Parterna kan ibland till och med vara diametralt motsatta i vissa ämnen. I sådana fall kommer medling inte att kunna erbjuda en lösning. Om partner redan vet i förväg att de inte kommer att kunna nå en överenskommelse tillsammans är det klokt att omedelbart ringa in en familjeadvokat. Rätt hjälp och support sparar mycket tid, pengar och besvikelse. Din egen advokat kommer att vara helt engagerad i dina intressen. Din framtida ex-partner kommer antagligen att ha sin egen advokat. Advokaterna kommer sedan att inleda förhandlingar. På detta sätt försöker advokaterna uppnå det bästa för sina kunder. Under förhandlingarna mellan advokaterna måste båda partnerna i sin tur ge och ta något. På detta sätt löses de avvikande positionerna i de flesta fall och fastställs i ett skilsmässoavtal. Ibland misslyckas partnerna fortfarande med att komma överens eftersom de inte är beredda att kompromissa. I ett sådant fall kan en irriterande skilsmässa uppstå mellan parterna.

Bekämpa skilsmässor

Problem i händelse av en skilsmässa

En skilsmässa är aldrig kul, men i fallet med en skilsmässa som strider går det mycket längre. Ofta kastas lera fram och tillbaka i en skilsmässa. Parterna försöker ibland göra allt de kan för att komma i varandra. Det handlar ofta om att svära på varandra och ömsesidiga åtal. Skilsmässor av detta slag kan ofta ta onödigt lång tid. Ibland tar en skilsmässa till och med år! Förutom känslorna medför dessa skilsmässor också kostnader. En skilsmässa är både fysiskt och mentalt utmattande för parterna. När barn också är inblandade upplevs en skilsmässa som ännu mer irriterande. Barnen är ofta offer för en skilsmässa. Det är därför det är viktigt att göra allt för att förhindra en skilsmässa.

Bekämpa skilsmässa med barn

I många slagsmål skiljs barnen som ett verktyg i kampen mellan föräldrarna. Ofta finns det till och med ett hot att inte visa barnen till den andra föräldern. Det är i barnens intresse om båda föräldrarna försöker förhindra en skilsmässa. Barnen kan drabbas av mycket skada till följd av en skilsmässa och ibland till och med hamna i en lojalitetskonflikt. Mamma berättar för dem vad pappa gör fel och pappa säger det motsatta. Studier visar att barn till föräldrar som är involverade i en kamp skilsmässa upplever fler problem än barn till frånskilda föräldrar. Det finns en ökad risk för känslomässiga problem och depression. Prestationen i skolan kan försämras och det är mer sannolikt att barnet har problem med att ingå ett förhållande senare. Också nätverket av fester som lärare, familjemedlemmar, vänner och byråer blir ofta involverat i en skilsmässa. En kampskilsmässa har därför en psykologisk effekt på barnen. När allt kommer omkring är de mellan båda föräldrarna. Familjerättsadvokaterna för Law & More råder dig därför att göra allt som står i din makt för att förhindra en skilsmässa. Vi förstår emellertid att det i vissa fall inte är möjligt att undvika skilsmässa. I dessa fall kan du kontakta familjerättsadvokater Law & More.

Rådgivning i händelse av en skilsmässa

I händelse av en kamp skilsmässa är rätt vägledning mycket viktigt. Det är därför som rådet är att du anställer en bra advokat som kan ta hand om dina intressen på rätt sätt. Det är viktigt att din advokat letar efter en lösning och gör allt för att slutföra kampen för skilsmässa så snart som möjligt så att du kan gå vidare med ditt liv.

Är du involverad i en (kamp) skilsmässa? Tveka inte att kontakta familjens advokater Law & More. Vi är redo att stödja och vägleda dig i denna irriterande period.

Law & More