Upphovsrätt: när är innehållet offentligt?

Immaterialrätten utvecklas ständigt och har utvecklats enormt nyligen. Detta kan bland annat ses i upphovsrätten. Nuförtiden är nästan alla på Facebook, Twitter eller Instagram eller har sin egen webbplats. Folk skapar därför mycket mer innehåll än de brukade göra, vilket ofta publiceras offentligt. Dessutom sker intrång i upphovsrätten mycket oftare än tidigare, till exempel för att foton publiceras utan tillstånd från ägaren eller eftersom internet gör det lättare för användare att få tillgång till olagligt innehåll.

Publicering av innehåll i samband med upphovsrätt har spelat en viktig roll i tre nya domar från Europeiska unionens domstol. I dessa fall diskuterades begreppet "att göra innehåll offentligt tillgängligt". Mer uttryckligen diskuterades huruvida följande åtgärder faller inom ramen för att "offentliggöra":

  • Publicera en hyperlänk till olagligt publicerade, läckta foton
  • Försäljning av mediaspelare som ger tillgång till digitalt innehåll utan tillstånd från innehavarna av rättigheterna med avseende på detta innehåll
  • Underlätta ett system som gör det möjligt för användare att spåra och ladda ner skyddade verk (The Pirate Bay)

Inom upphovsrätten

"Tillgänglighet för allmänheten" bör enligt domstolen inte närma sig tekniskt, utan funktionellt. Enligt den europeiska domaren liknar referenser till upphovsrättsskyddade verk som lagras någon annanstans till exempel tillhandahållandet av en olagligt kopierad DVD.[1] I sådana fall kan det vara intrång i upphovsrätten. Inom upphovsrätten ser vi därför en utveckling som fokuserar mer praktiskt på hur konsumenterna får tillgång till innehåll.

Läs mer: http://assets.budh.nl/advocatenblad/pdf/ab_10_2017.pdf

[1] Sanoma / GeenStijl: ECLI: EU: C: 2016: 644; BREIN / Filmspeler: ECLI: EU: C: 2017: 300; BREIN / Ziggo & XS4ALL: ECLI: EU: C: 2017: 456.

Law & More