Den nederländska högsta domstolen ger klarhet och har bestämt ...

Gör anspråk på marknadsvärdet

Det kan hända vem som helst: du och din bil involveras i en bilolycka och din bil är total. Beräkningen av skadan på det totala fordonet leder ofta till en hård debatt. Den nederländska högsta domstolen ger tydlighet och har fastställt att man i så fall kan kräva bilens marknadsvärde vid tidpunkten för förlusten. Detta följer av den nederländska rättsprincipen att den missgynnade parten måste så mycket som möjligt återställas till den position där han skulle ha varit om skadan inte skulle ha uppstått.

Law & More