Skäl för skilsmässa

Om skilsmässa med ömsesidigt samtycke inte är ett alternativ kan du överväga att ensidigt inleda ett skilsmässoförfarande på grund av den irreparabla störningen av äktenskapet. Äktenskapet störs irreparabelt när fortsättningen av samboendet mellan makarna och dess återupptagande har blivit rimligt omöjligt på grund av den störningen. Konkreta fakta som indikerar den irreparabla störningen av äktenskapet kan till exempel vara äktenskapsbrott eller inte längre leva tillsammans i ett äktenskapligt hem.

Law & More B.V.