Skilsmässans betydelse

Skilsmässa, även känd som äktenskapsupplösning, är processen för att avsluta ett äktenskap eller äktenskap. Skilsmässa innebär vanligtvis att man upphäver eller omorganiserar äktenskapens rättsliga skyldigheter och ansvarsområden och därmed upplöser äktenskapets band mellan ett gift par enligt landets eller statens lag. Skilsmässolagar varierar avsevärt runt om i världen, men i de flesta länder kräver det sanktion från en domstol eller annan myndighet i en rättslig process. Den rättsliga processen med skilsmässa kan också innefatta frågor om underhållsbidrag, vårdnad om barn, barnbidrag, fördelning av egendom och skuldfördelning.

Law & More B.V.