Vad är ett företag?

Ett företag är en juridisk affärsenhet där ägarna skyddas från ansvar för företagets handlingar och ekonomiska status. Separat från ägarna eller aktieägarna kan ett företag utöva de flesta av de rättigheter och skyldigheter som en enskild företagsägare skulle ha, vilket innebär att ett företag kan ingå kontrakt, låna pengar, stämma och stämmas, äga tillgångar, betala skatt och hyra anställda.

Law & More B.V.