rates

Law & More avgifter för sitt arbete de nedan nämnda timavgifterna, som bland annat beror på sina anställdas erfarenhet och den typ av ärenden där också följande faktorer beaktas:

  • Fallets internationella karaktär
  • Specialkunskap / unik expertis / juridisk komplexitet
  • Brådska
  • Typ av företag / kund
Grundpriser:
Associate € 175 - € 195
Senior Associate € 195 - € 225
partner € 250 - € 275

Alla priser är exklusive 21% moms. Priserna kan ändras årligen.

Law & More är beroende på uppdragstyp beredd att ge en uppskattning av det totala priset, vilket kan resultera i en fast avgiftsuppgift för det arbete som ska utföras.

Dela