Praktiska frågor

Uppgiften

När du anförtro vår advokatbyrå att företräda dina intressen, kommer vi att fastställa detta i ett uppdragsavtal. Detta avtal beskriver de villkor som vi har diskuterat med dig. Dessa avser det arbete vi kommer att utföra för dig, vår avgift, återbetalning av utgifter och tillämpningen av våra allmänna villkor. Vid genomförandet av uppdragsavtalet beaktas tillämpliga bestämmelser, inklusive reglerna för den nederländska advokatsamfundet. Ditt uppdrag kommer att utföras av den advokat som du har kontakt med, under förståelse att advokaten kan ha delar av hans arbete som utförs under hans ansvar och övervakning av en av de andra advokaterna, juridiska rådgivarna eller rådgivarna. På så sätt kommer advokaten att agera på ett sätt som kan förväntas av en behörig och rimligt agerande advokat. Under denna process kommer din advokat att hålla dig informerad om utvecklingen, framstegen och förändringar i ditt fall. Om inget annat avtalats kommer vi så långt som möjligt att presentera den korrespondens som ska överföras till dig i utkast till form, med begäran om att informera oss om du håller med om dess innehåll.

Du står fritt att säga upp tilldelningsavtalet i förtid. Vi skickar en slutdeklaration baserad på de timmar du använt. Om en fast avgift har avtalats och arbetet har påbörjats återbetalas den fasta avgiften eller en del av den tyvärr inte.

Finanser

Det beror på uppdraget hur de ekonomiska arrangemangen kommer att göras. Law & More är beredd att i förväg uppskatta eller ange kostnaderna för uppdraget. Det kan ibland resultera i ett fast avgiftsavtal. Vi tar hänsyn till våra kunders ekonomiska ställning och är alltid villiga att tänka tillsammans med våra kunder. Kostnaderna för våra juridiska tjänster som är långsiktiga och baserade på en timtaxa debiteras regelbundet. Vi kan begära en förskottsbetalning i början av arbetet. Detta är för att täcka de initiala kostnaderna. Denna förskott betalas senare. Om antalet arbetade timmar är mindre än förskottsbeloppet återbetalas den outnyttjade delen av förskottsbetalningen. Du kommer alltid att få en tydlig specifikation av de arbetade timmarna och arbetet. Du kan alltid be din advokat om en förklaring. Den avtalade timavgiften beskrivs i uppdragsbekräftelsen. Om inget annat avtalats är de nämnda beloppen exklusive moms. Du kan också vara skyldig till kostnader som domstolsregisteravgifter, fogaravgifter, utdrag, rese- och boendeutgifter och fraktkostnader. Dessa så kallade out-of-pocket-kostnader kommer att debiteras separat. I fall som varar längre än ett år kan den överenskomna kursen justeras årligen med en indexeringsprocent.

Vi vill be dig betala din advokats räkning inom 14 dagar efter fakturadatumet. Om betalningen inte sker i tid har vi rätt att (tillfälligt) avbryta arbetet. Om du inte kan betala fakturan inom den angivna tidsperioden, vänligen meddela oss. Om det finns tillräckligt med skäl för detta kan ytterligare arrangemang göras efter advokatens bedömning. Dessa registreras skriftligen.

Law & More är inte anslutet till Legal Aid Board. Det är därför Law & More erbjuder inte subventionerad rättshjälp. Om du vill få subventionerad rättshjälp ("ett tillägg") rekommenderar vi att du kontaktar ett annat advokatbyrå.

Identifieringsskyldighet

I vår funktion som advokatbyrå och skattekonsult med bas i Nederländerna är vi skyldiga att följa nederländska och europeiska lagstiftning om penningtvätt och bedrägeri (WWFT), vilket kräver att vi måste få tydliga bevis på vår klients identitet, innan vi kan tillhandahålla tjänster och starta ett avtalsförhållande. Därför kan ett utdrag från handelskammaren och / eller verifiering av en kopia eller ett giltigt bevis på identitet begäras i detta sammanhang. Du kan läsa mer om detta på KYC-skyldigheter.

NYHETER

 • UBO-register i Nederländerna 2020

  Enligt europeiska direktiv måste medlemsstaterna upprätta ett UBO-register. UBO står för Ultimate Beneficial Owner. UBO-registret kommer att installeras i Nederländerna 2020. Detta innebär att företag och juridiska personer från och med 2020 är skyldiga att registrera sina (i) direktägare. En del av UBO: s personuppgifter, såsom namn och ekonomiskt intresse, kommer ... Läs mer

  3 år sedan

 • Ersättning för icke-materiell skada ...

  Eventuell ersättning för icke materiella skador orsakade av dödsfall eller olycka täcktes tills nyligen inte av den nederländska civilrätten. Dessa icke-materiella skador innehåller sorgen till de nära släktingar som orsakas av en död eller olycka av deras nära och kära som en annan part ska hållas ansvarig för. Denna typ av kompensation är mer av ... Läs mer

  3 år sedan

 • Holländsk lag om skydd av affärshemligheter

  Företagare som anställer anställda delar ofta konfidentiell information med dessa anställda. Det kan handla om teknisk information, till exempel ett recept eller algoritm, eller icke-teknisk information, till exempel kundbaser, marknadsföringsstrategier eller affärsplaner. Vad händer emellertid med den här informationen när din anställd börjar arbeta i konkurrentens företag? Kan du skydda denna information? I många fall,… Läs mer

  3 år sedan

Allmänna villkor

Våra allmänna villkor gäller för våra tjänster. Dessa allmänna villkor och kodifieringar skickas till dig tillsammans med uppdragsavtalet. Du kan också hitta dem på Allmänna villkor.

Förfarande för klagomål

Vi lägger stor vikt vid våra kunders tillfredsställelse. Vårt företag kommer att göra allt för att ge dig bästa möjliga service. Om du ändå är missnöjd med en viss aspekt av våra tjänster ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt och diskutera det med din advokat. I samråd med dig kommer vi att försöka hitta en lösning på det problem som har uppstått. Vi kommer alltid att bekräfta denna lösning skriftligen. Om det inte är möjligt att komma till en lösning tillsammans har vårt kontor också ett klagomål på kontoret. Du hittar dessutom om denna procedur på Förfarande för klagomål på kontoret.

Tom Meevis


Hantera partner / advokat

Maxim Hodak


Partner / advokat

Yara Knoops


Jurist

Aylin Selamet


Advokat

Vill du veta vad Law & More kan du göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:

herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
herr. Maxim Hodak, advokat på & More - maxim.hodak@lawandmore.nl