UBO-register i Nederländerna 2020

Enligt europeiska direktiv måste medlemsstaterna upprätta ett UBO-register. UBO står för Ultimate Beneficial Owner. UBO-registret kommer att installeras i Nederländerna 2020. Detta innebär att företag och juridiska personer från och med 2020 är skyldiga att registrera sina (i) direktägare. En del av UBO: s personuppgifter, såsom namn och ekonomiskt intresse, kommer att offentliggöras med hjälp av registret. Men garantier har installerats för att skydda UBO: s integritet.

UBO-register i Nederländerna 2020

Inrättandet av UBO-registret är baserat på Europeiska unionens fjärde direktiv mot penningtvätt, som handlar om att bekämpa finansiell och ekonomisk brottslighet som penningtvätt och finansiering av terrorism. UBO-registret bidrar till detta genom att ge insyn om den person som är den ultimata gynnsamma ägaren av ett företag eller juridisk enhet. UBO är alltid en naturlig person som avgör händelseförloppet inom ett företag, oavsett om det finns bakom kulisserna eller inte.

UBO-registret ska bli en del av handelsregistret och kommer därför att omfattas av handelskammarens ledning.

Läs mer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Law & More