Om det var upp till den nederländska ministern ...

Om det var upp till den nederländska ministeren Asscher för sociala frågor och välfärd, kommer alla som tjänar den lagliga minimilönen att få samma fasta belopp per timme i framtiden. För närvarande kan den nederländska minimitimmelönen fortfarande bero på antalet arbetade timmar och den sektor där en arbetar. Räkningen blev tillgänglig för internetkonsultation idag, vilket innebär att alla intresserade (individer, företag och institutioner) kan lämna in sina synpunkter på propositionen.

Law & More