Blogg

Leverantör inte anställd

"Deliveroo cykelkurir Sytse Ferwanda (20) är en oberoende företagare och inte en anställd" var domstolens dom i Amsterdam. Kontraktet som ingicks mellan en leverantör och Deliveroo räknas inte som ett anställningsavtal - och därmed är leverantören inte anställd hos leveransföretaget. Enligt domaren är det uppenbart att kontraktet var avsett som ett självföretagskontrakt. Också baserat på arbetsmetoden är det uppenbart att det inte finns någon betald anställning i detta fall.

Dela