Leverantör inte anställd

"Deliveroo cykelbud Sytse Ferwanda (20) är en självständig företagare och inte en anställd" var domstolens dom i Amsterdam. Det avtal som ingåtts mellan en levererare och Deliveroo räknas inte som ett anställningsavtal – och är därmed inte levereraren anställd hos leveransföretaget. Enligt domaren står det klart att avtalet var tänkt som ett egenanställningsavtal. Även utifrån arbetssättet står det klart att det inte finns någon avlönad anställning i detta fall.

Law & More