Kostnaderna för användning av din mobiltelefon utomlands minskar snabbt

Numera är det redan mycket mindre vanligt att komma hem till en (oavsiktligt) hög telefonräkning på några hundra euro efter den årliga, välförtjänta resan inom Europa. Kostnaderna för att använda en mobiltelefon utomlands har minskat med mer än 90% jämfört med de senaste 5 till 10 åren. Som ett resultat av Europeiska kommissionens ansträngningar kommer roamingkostnaderna (kort sagt: kostnader som gjorts för att göra det möjligt för leverantören att använda nätet från en utländsk leverantör) till och med avskaffas helt den 15 juni 2017. Från och med det datumet kostnaderna för utländsk telefonanvändning inom Europa dras från ditt paket som vanliga kostnader, mot en normal tariff.

Law & More