Blogg

Ett vanligt klagomål i den juridiska världen är att advokater i allmänhet tenderar att använda obegripliga ...

Ett vanligt klagomål i den rättsliga världen är att advokater i allmänhet tenderar att ha en obegriplig legalitet. Tydligen är detta inte alltid ett problem. Domare Hansje Loman och justitiesekreterare Hans Braam vid domstolen i Amsterdam fick nyligen ”Klare Taalbokaal 2016” (Clear Language Trophy 2016) för att ha skrivit det mest begripliga domstolsbeslutet. Beslutet avser upphävandet av ett körkort på grund av förmodad droganvändning.

Dela