Ett vanligt klagomål inom den juridiska världen är att advokater...

Ett vanligt klagomål inom den juridiska världen är att advokater i allmänhet tenderar att utöva obegriplig legalese. Tydligen är detta inte alltid ett problem. Domare Hansje Loman och registrator Hans Braam av domstolen i Amsterdam fick nyligen "Klare Taalbokaal 2016" (Clear Language Trophy 2016) för att ha skrivit det mest begripliga domstolsbeslutet. Beslutet gäller indragning av körkort på grund av förmodat droganvändning.

Law & More