Medieadvokat

Termen media omfattar tidningar, TV, radio och internet. Det kan hända att du eller ditt företag dyker upp i media omedvetet och på ett negativt sätt. I vår moderna värld där information delas och lagras online kan detta fortsätta jaga dig. Det är därför viktigt att vidta rätt åtgärder om du får medieproblem.

Medielag omfattar olika rättsområden. Särskild uppmärksamhet kan inriktas på upphovsrätt, sekretesslagstiftning och porträtträttigheter. När du besvarar frågan om en publikation är olaglig måste din rätt till skydd för ära och rykte vägas mot rätten till yttrandefrihet.

Vid elektronisk ärekränkning är det viktigt att bevisen registreras korrekt. I händelse av en olaglig e-post är det viktigt att den här e-postmeddelandet förvaras i elektronisk form. Dessutom är det möjligt att registrera bevis på bewijsonline.nl. Detta säkerställer att du har ljudisolerat.

Law & More kan hjälpa dig i alla frågor som rör medielag. Våra advokater kan ge dig råd och besvara alla dina frågor.

Dela