Blogg

 • Blogg

När krävs en advokat?

Du har fått en kallelse och måste snart dyka upp inför domaren som kommer att döma i ditt fall eller du ...

1 månad sedan
 • Blogg

Vad gör en advokat?

Skada som drabbats av någon annan, gripen av polisen eller vill stå upp för din egen ...

1 månad sedan
 • Blogg

Övergångsersättning för ett anställningsavtal: Hur fungerar det?

Under vissa omständigheter har en anställd vars anställningsavtal upphör rätt till en juridiskt bestämd ersättning. Detta hänvisas också ...

1 månad sedan
 • Blogg

Konkurrensklausul: vad behöver du veta?

En konkurrensbegränsningsklausul, reglerad i art. 7: 653 i den nederländska civillagen, är en långtgående begränsning av arbetstagarens frihet ...

1 månad sedan
 • Blogg

Konkurslagen och dess förfaranden

Tidigare skrev vi en blogg om under vilka omständigheter en konkurs kan lämnas in och hur detta förfarande fungerar. ...

2 månader sedan
 • Blogg

Allmänna köpvillkor: B2B

Som företagare ingår du regelbundet avtal. Även med andra företag. Allmänna villkor är ...

2 månader sedan
 • Blogg

Erkännande och verkställighet av utländska domar i Nederländerna

Kan en dom som meddelats utomlands erkännas och/eller verkställas i Nederländerna? Detta är en vanlig fråga i juridisk ...

2 månader sedan
 • Blogg

Allt om earn-out-arrangemanget

Det finns många saker att tänka på när man säljer ett företag. Ett av de viktigaste och svåraste elementen är ...

3 månader sedan
 • Blogg

Vad är en laglig fusion?

Att en aktiefusion innebär överföring av aktier i de sammanslagna företagen framgår tydligt av namnet. Termen…

3 månader sedan
 • Blogg

Skilsmässa med barn: kommunikation är nyckeln

När beslutet om skilsmässa har fattats finns det mycket att ordna och därmed diskutera. Skiljande partners brukar ...

4 månader sedan
 • Blogg

Lämna in ett klagomål om domstolen

Det är viktigt att du har och behåller förtroendet för rättsväsendet. Det är därför du kan lämna in ett klagomål ...

4 månader sedan
 • Blogg

Avgörande i klimatärendet mot Shell

Tingsrättens domstol i Haag i målet Milieudefensie mot Royal Dutch Shell PLC (nedan: ...

5 månader sedan
 • Blogg

Givaravtal: Vad behöver du veta?

Det finns flera aspekter av att ha ett barn med hjälp av en spermadonator, som att hitta en lämplig ...

5 månader sedan
 • Blogg

Överföring av företag

Om du planerar att överföra ett företag till någon annan eller ta över någon annans företag kan du ...

6 månader sedan
 • Blogg

Licensavtalet

Immateriella rättigheter finns för att skydda dina skapelser och idéer från obehörig användning av tredje part. I vissa fall, ...

6 månader sedan
 • Blogg

Förvaltningsrådets roll i krisperioder

Förutom vår allmänna artikel om tillsynsnämnden (nedan kallad SB), vill vi också fokusera på ...

6 månader sedan
 • Blogg

Förvaltningsrådet

Tillsynsnämnden (nedan kallad SB) är ett organ från BV och NV som har en tillsynsfunktion den ...

6 månader sedan
 • Blogg

Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Det lagstadgade bolaget med två nivåer är en speciell företagsform som kan gälla NV och BV (liksom ...

6 månader sedan
 • Blogg

Förebyggande vårdnad: när är det tillåtet?

Fängslade polisen dig i flera dagar och undrar du nu om detta görs strikt i boken? ...

7 månader sedan
 • Blogg

Ex-partner med rätt till underhåll vill inte arbeta

I Nederländerna är underhåll ett ekonomiskt bidrag till levnadskostnaderna för den tidigare partnern och alla barn efter ...

8 månader sedan
 • Blogg

Vilka är dina rättigheter som hyresgäst?

Varje hyresgäst har rätt har två viktiga rättigheter: rätten att njuta av att bo och rätten att hyra ...

8 månader sedan
 • Blogg

Hyra skydd

När du hyr ett boende i Nederländerna har du automatiskt rätt till hyreskydd. Detsamma gäller för din ...

9 månader sedan
 • Blogg

Skilsmässa i tio steg

Det är svårt att bestämma om man ska få skilsmässa. När du väl har bestämt dig för att detta är den enda lösningen, ...

9 månader sedan
 • Blogg

Ansöker om arbetstillstånd i Nederländerna. Detta är vad du som brittisk medborgare behöver veta.

Fram till den 31 december 2020 var alla EU-regler gällande för Storbritannien och medborgare med brittisk nationalitet kunde ...

9 månader sedan
 • Blogg

Hyresvärdens skyldigheter

Ett hyresavtal har olika aspekter. En viktig aspekt av detta är hyresvärden och de skyldigheter han har gentemot ...

9 månader sedan
 • Blogg

Vad ska du göra om du inte kan uppfylla dina underhållsskyldigheter?

Underhåll är ett bidrag till en tidigare make och barn som ett bidrag till underhållet. Personen som måste ...

10 månader sedan
 • Blogg

Direktörens intressekonflikt

Styrelseledamöter i ett företag bör alltid styras av företagets intresse. Vad händer om styrelseledamöter har ...

10 månader sedan
 • Blogg

Förändring av överföringsskatt: förrätter och investerare är uppmärksamma!

2021 är ett år då några saker kommer att förändras inom lagstiftning och regelverk. Detta är…

10 månader sedan
 • Blogg

Retention av titel

Äganderätt är den mest omfattande rätten som en person kan ha i en vara, enligt civillagen. Först av ...

10 månader sedan
 • Blogg

Revidering av NV-lag och förhållandet mellan man och kvinna

År 2012 förenklades BV-lagstiftningen (privat bolag) och gjordes mer flexibel. Med ikraftträdandet av lagen ...

10 månader sedan
 • Blogg

Att skydda affärshemligheter: Vad ska du veta?

Trade Secrets Act (Wbb) har tillämpats i Nederländerna sedan 2018. Denna lag implementerar det europeiska direktivet om ...

10 månader sedan
 • Blogg

Surrogati i Nederländerna

Graviditet är tyvärr inte en självklarhet för alla föräldrar som vill ha barn. Dessutom…

10 månader sedan
 • Blogg

Internationell surrogati

I praktiken väljer avsedda föräldrar i allt högre grad att starta ett surrogatprogram utomlands. De kan ha olika orsaker till detta, alla ...

10 månader sedan
 • Blogg

Föräldra myndighet

När ett barn föds har barnets mor automatiskt föräldrabehörighet över barnet. Förutom i fall ...

10 månader sedan
 • Blogg

Lagförslag om modernisering av partnerskap

Hittills har Nederländerna tre juridiska former av partnerskap: partnerskapet, det allmänna partnerskapet (VOF) och det begränsade ...

10 månader sedan