Systemet för kunskapsmigranter inom den holländska utlänningens politik gör det möjligt för företag att locka kunskapsmigranter relativt snabbt och enkelt. Högkvalificerade anställda från länder utanför Europeiska unionen kan arbeta i Nederländerna i till exempel en ledande befattning eller som specialist under gynnsamma villkor för programmet.

BANNER ANSÖKER FÖR EN VÄLLIGT FAGLIG MIGRANT?
FÅ KONTAKT MED LAW & MORE

Mycket skicklig invandrare - invandringsadvokat

Systemet för kunskapsmigranter inom den holländska utlänningens politik gör det möjligt för företag att locka kunskapsmigranter relativt snabbt och enkelt. Högkvalificerade anställda från länder utanför Europeiska unionen kan arbeta i Nederländerna i till exempel en ledande befattning eller som specialist under gynnsamma villkor för programmet. Men både kunskapsmigranten och arbetsgivaren måste uppfylla ett antal villkor.

Snabbmeny

Mycket skickliga migrantförhållanden

Är du en kunskapsflyttare och vill du bidra till den nederländska kunskapsekonomin? I så fall behöver du först ett uppehållstillstånd. Innan ett uppehållstillstånd beviljas måste du ha ett anställningsavtal med en arbetsgivare eller forskningsinstitut i Nederländerna som har utsetts av IND som en erkänd sponsor och ingår i det offentliga registret över erkända sponsorer. Du måste också tjäna tillräcklig inkomst och du måste ha kommit överens om en lön i linje med marknaden med din arbetsgivare.

Dessutom gäller ett antal (ytterligare) villkor för dig som en mycket skicklig migrant. Vilka förhållanden exakt beror på din personliga situation. På Law & More, invandringsadvokaterna har en snabb och personlig inställning. De hjälper dig gärna med din ansökan. Innan du fortsätter med ansökan kommer våra specialister att ge dig all nödvändig information så att du inte kommer att möta några överraskningar.

Inte bara du, utan också företaget där du ska jobba måste uppfylla vissa villkor. Är du ett företag som vill anställa en mycket skicklig migrant? I så fall måste du först erkänna av IND som sponsor. Tillförlitlighet och kontinuitet i ditt företag är viktigt. Är ditt företag erkänt som sponsor? I så fall måste ditt företag uppfylla följande skyldigheter: administrationsskyldigheten, informationsskyldigheten och vårdplikten. Misslyckas ditt företag med det? I så fall kan det leda till att erkännande som sponsor återkallas.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advokat

 Ring +31 (0) 40 369 06 80

Våra invandringsadvokater är redo för dig

Ansöker om uppehållstillstånd

Ansöker om uppehållstillstånd

Vill du bo i Nederländerna?
Vi kan hjälpa dig

Familjeåterförening

Familjeåterförening

Är du inte med din familj eller är din familj inte med dig? Upptäck vad vi kan göra för dig

Labout-migration

Labout-migration

Vill du arbeta och bo i Nederländerna? Vi kan ordna hela ansökningsprocessen

Mycket skicklig migrant

Immigrationsadvokat

Vill du emigrera till Nederländerna? Ring in juridisk hjälp

”Under introduktionen

möte, en tydlig plan

handlingen var

omedelbart beskrivs"

Begär kunskap migrant

Har du fått ett uppehållstillstånd? I så fall kommer giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd att vara lika med din anställningsavtal med högst fem år. Tillståndet kan förlängas på obestämd tid.

Under giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd kan du byta arbetsgivare som en mycket skicklig migrant och gå med i ett annat företag som erkänns av IND som sponsor. Både den gamla och den nya arbetsgivaren måste rapportera din arbetsbyte till IND inom fyra veckor.

Blir du arbetslös som en mycket skicklig migrant? I så fall har du rätt till en sökningsperiod på tre månader från dagen efter att din anställning har avslutats. Om du inte kan ansluta dig till en annan arbetsgivare (sponsor) som en mycket skicklig migrant inom sökperioden återkallar IND ditt tillstånd.

Europeiska blåkort

Från och med juni 2011 kommer en mycket skicklig migrant att kunna ansöka om EU: s blåkort (EU Blue Card) utöver det nödvändiga uppehållstillståndet. EU: s blåkort är ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerade migranter som inte är medborgare i en av EU: s medlemsstater.

Mycket skicklig migrantEuropean Blue Card erbjuder den mycket skickliga migranten ett antal fördelar. Först och främst behöver arbetsgivaren för den högkvalificerade migranten inte erkännas av IND som sponsor. Dessutom kan du, som en mycket skicklig migrant, som också har ett europeiskt blåkort, arbeta i en annan medlemsstat efter att ha arbetat i Nederländerna i 18 månader, förutsatt att du uppfyller villkoren i den medlemsstaten.

För att vara berättigad till det europeiska blåkortet måste du uppfylla strängare villkor än för ett uppehållstillstånd som en mycket skicklig migrant. Du måste till exempel ha ett anställningsavtal på 12 månader eller mer, ha genomfört minst ett 3-årigt kandidatprogram i högre utbildning (hbo) och få minst lönströskeln för Blue Card per månad.

Vårt team av invandrare advokater kommer att vägleda dig och skicka en ansökan till dig till IND. Vill du ha det här eller har du andra frågor och vill du ha råd? Vänligen kontakta Law & More. Vi hjälper dig gärna.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven?
Sedan kontakta oss per telefon +31 40 369 06 80 om skicka ett e-postmeddelande till:

herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More - [e-postskyddad]
herr. Maxim Hodak, advokat på & More - [e-postskyddad]

Law & More B.V.