Vad är förklaring

En förklaring är en specifikation i metodisk och logisk form av de omständigheter som utgör kärandens yrkande. Förklaringen är ett skriftligt uttalande som lämnas till domstol.

Dela