Vad gör advokatbyråer

Ett advokatbyrå är en affärsenhet bildad av en eller flera advokater för att bedriva advokatutövning. Den primära tjänsten som tillhandahålls av ett advokatbyrå är att ge kunder (individer eller företag) råd om deras juridiska rättigheter och skyldigheter och att företräda klienter i civila eller brottmål, affärstransaktioner och andra frågor där juridisk rådgivning och annan hjälp efterfrågas.

Dela