Vilka är de olika lagtyperna

Även om det finns många olika typer av lagar som kan studeras och övervägas, är det ofta lättast att gruppera dem i två grundläggande kategorier: offentliga lagar och privata lagar. Offentliga lagar är de som upprättats av en regering för att bättre organisera och reglera medborgarnas beteende, som ofta inkluderar strafflagar och konstitutionella lagar. Privata lagar är de som upprättats för att reglera affärs- och privata överenskommelser mellan individer, vanligtvis inklusive skadeståndsrätt och egendomsrätt. Eftersom lagen är en så bred princip har lagen delats in i fem rättsområden; konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, straffrätt, civilrätt och internationell rätt.

Dela