Avpressning menande

Utpressning är felaktig användning av faktisk eller hotad våld, våld eller hot för att vinna pengar eller egendom från en individ eller enhet. Utpressning innebär i allmänhet ett hot mot offrets person eller egendom eller mot deras familj eller vänner.

Dela