Inget fel skilsmässa

Skilsmässa utan fel är en skilsmässa där upplösningen av ett äktenskap inte kräver att någon av parterna visar fel. Lagar som föreskriver skilsmässa utan fel gör det möjligt för en familjerätt att bevilja skilsmässa som svar på framställningen från endera parten i äktenskapet utan att kräva att framställaren ska bevisa att svaranden har begått ett brott mot äktenskapsavtalet. Den vanligaste anledningen till att skilsmässor utan fel inträffar beror på oförsonliga skillnader eller personlighetskonflikt, vilket innebär att paret inte kunde räkna ut sina skillnader.

Law & More B.V.