Barnbidrag skilsmässa

Om barn är delaktiga i skilsmässa är barnbidrag en viktig del av de ekonomiska arrangemangen. Vid medföräldraskap bor barnen växelvis med båda föräldrarna och föräldrarna delar kostnaderna. Du kan tillsammans göra avtal om barnbidrag. Dessa avtal kommer att fastställas i en föräldraplan. Du kommer att överlämna detta avtal till domstolen. Domaren kommer att ta hänsyn till barnens behov när han beslutar om barnbidraget. Speciella diagram har utvecklats för detta ändamål domaren tar utgångarna som de var precis före skilsmässan. Dessutom bestämmer domaren det belopp som den person som måste betala underhåll kan missa. Detta kallade betalningsförmågan. Förmågan hos den person som tar hand om barnen beaktas också. Domaren gör avtalen slutgiltiga och registrerar dem. Mängden underhåll justeras årligen.

Law & More B.V.