Barns vårdnad efter skilsmässa

Vårdnaden om barn omfattar både föräldrarnas skyldighet och rätt att uppfostra och ta hand om sitt underåriga barn. Detta handlar om det mindreåriga barns fysiska välbefinnande, säkerhet och utveckling. Om föräldrar som utövar gemensam föräldramyndighet beslutar att ansöka om skilsmässa kommer föräldrarna i princip fortsätta att utöva föräldramyndighet gemensamt.

Undantag är möjliga: domstolen kan besluta att en av föräldrarna har full föräldramyndighet. Men när du fattar detta beslut är barnets bästa avgörande. Detta är fallet där det finns en oacceptabel risk för att barnet skulle fånga sig eller försvinna mellan föräldrarna (och det är osannolikt att situationen kommer att förbättras tillräckligt på kort sikt), eller om vårdnadsändringen annars är nödvändig för att tjäna bästa av barnet.

Law & More B.V.