Vad som inte kan verkställas

Ett icke-verkställbart avtal är ett skriftligt eller muntligt avtal som inte kommer att verkställas av domstolar. Det finns många olika skäl till att en domstol inte kan verkställa ett avtal. Avtal kan vara ogenomförbara på grund av deras föremål, för att en part i avtalet orättvist utnyttjade den andra parten eller för att det inte finns tillräckligt med bevis för avtalet.

Law & More B.V.