Vad är kvasi-kontrakt

Ett kvasikontrakt är ett avtal som skapas av domstolen när inget sådant officiellt avtal existerar mellan parterna, och det finns en tvist om betalning för tillhandahållna varor eller tjänster. Domstolar skapar kvasi-avtal för att förhindra att en part blir orättvist berikad eller dra nytta av situationen när han inte förtjänar att göra det.

Law & More B.V.