Vad är ett lagligt avtal

Ett juridiskt avtal är ett juridiskt verkställbart avtal mellan två eller flera parter. Det kan vara muntligt eller skriftligt. Vanligtvis lovar en part att göra något för den andra i utbyte mot en fördel. Ett juridiskt avtal måste ha ett lagligt syfte, ömsesidig överenskommelse, vederlag, behöriga parter och äkta samtycke för att vara verkställbart.

Law & More B.V.