Arbetar som en oberoende företagare i Nederländerna

Arbetar som en oberoende företagare i Nederländerna

Är du en oberoende entreprenör och vill du arbeta i Nederländerna? Oberoende företagare från Europa (liksom från Lichtenstein, Norge, Island och Schweiz) har fri tillgång i Nederländerna. Du kan sedan börja arbeta i Nederländerna utan visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Allt du behöver är ett giltigt pass eller ID.

Pass eller ID

Om du är medborgare utanför EU är det flera viktiga saker att tänka på. Först gäller rapporteringsskyldighet för utländska oberoende företagare i Nederländerna. Detta innebär att om du vill komma till jobbet som en oberoende företagare i Nederländerna, måste du registrera ditt arbete på rapporteringsdisken vid ministeriet för sociala frågor och sysselsättning.

Arbetar som en oberoende företagare i Nederländerna

Innan du kan börja arbeta i Nederländerna behöver du också uppehållstillstånd. För att kvalificera dig för ett sådant uppehållstillstånd måste du uppfylla vissa villkor. De exakta villkoren du behöver uppfylla beror på din situation. Följande situationer kan särskiljas i detta sammanhang:

Du vill starta en start. För att starta ett innovativt eller innovativt företag i Nederländerna måste du uppfylla följande villkor:

  • Du måste samarbeta med en pålitlig och expert handledare (facilitator).
  • Din produkt eller tjänst är innovativ.
  • Du har en (steg) plan för att komma från idé till företag.
  • Du och facilitatorn är registrerade i Handelskammarens handelsregister (KvK).
  • Du har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bo i Nederländerna.

Uppfyller du villkoren? Då får du 1 år i Nederländerna för att utveckla en innovativ produkt eller tjänst. Därför beviljas uppehållstillståndet i samband med en start för endast ett år.

Du är högutbildad och vill starta ditt eget företag. I så fall behöver du uppehållstillstånd ”sökår högutbildad”. Det viktigaste villkoret för det aktuella uppehållstillståndet är att du har examen, har doktorerat eller bedrivit vetenskaplig forskning i Nederländerna eller vid den utsedda utländska utbildningsinstitutionen under de senaste tre åren. Dessutom krävs det att du inte tidigare har haft uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier, befordran eller vetenskaplig forskning på grundval av att du har genomgått samma studieprogram eller samma doktorandbana eller bedriver samma vetenskapliga forskning.

Du vill arbeta som en oberoende företagare i Nederländerna. För detta behöver du uppehållstillståndet ”Arbeta som egenföretagare”. För att kvalificera dig för det relevanta uppehållstillståndet måste de aktiviteter som du genomför först och främst ha en väsentlig betydelse för den nederländska ekonomin och de produkter och tjänster du kommer att erbjuda måste vara innovativa i Nederländerna. Det väsentliga intresset bedöms generellt av IND baserat på ett poängsystem som består av följande komponenter:

  1. Personlig erfarenhet
  2. Affärsplan
  3. Mervärde för Nederländerna

Du kan tjäna totalt 300 poäng för de listade komponenterna. Du måste tjäna minst 90 poäng totalt.

Du kan få poäng för personliga erfarenheter komponent om du kan visa att du har ett examensbevis på minst MBO-4-nivå, att du har minst ett års erfarenhet som entreprenör och att du har fått arbetslivserfarenhet på en relevant nivå. Dessutom måste du visa viss erfarenhet med Nederländerna och skicka in dina tidigare inkomster. Det ovanstående måste göras baserat på officiella dokument såsom examensbevis, referenser från gamla arbetsgivare och dina tidigare anställningsavtal. Din erfarenhet med Nederländerna kan framgå av dina handelspartners eller kunder från Nederländerna.

När det gäller affärsplanmåste det vara tillräckligt underbyggt. Om detta inte är fallet, finns det en risk att din ansökan avslås. När allt kommer omkring måste det framgå av din affärsplan att det arbete du kommer att utföra kommer att ha en väsentlig betydelse för ekonomin i Nederländerna. Dessutom måste din affärsplan innehålla information om produkten, marknaden, särdragen och prisstrukturen. Det är viktigt att din affärsplan också visar att du kommer att tjäna tillräckligt med inkomst från ditt arbete som självständig entreprenör. Det ovanstående bör baseras på sund ekonomisk underbyggnad. För detta ändamål måste du åter skicka dokument som tydligt visar underbyggnaden, till exempel kontrakt eller referenser från dina kunder.

Mervärdet som ditt företag kommer att ha för ekonomin i Nederländerna kan också framgå av investeringar du har gjort, till exempel köp av en kommersiell fastighet. Kan du visa att din produkt eller tjänst är innovativ? Du får också poäng för denna del.

Var uppmärksam! Om du har turkisk nationalitet gäller inte poängsystemet.

Slutligen har du som egenföretagare två generella krav för att få uppehållstillstånd, nämligen kravet på att registrera dig i Handelskammarens handelsregister (KvK) och du måste uppfylla kraven för att driva ditt företag eller yrke. Det senare innebär att du har alla nödvändiga tillstånd för ditt arbete.

När du kommer till Nederländerna som självständig företagare och innan du kan ansöka om uppehållstillstånd behöver du vanligtvis ett preliminärt uppehållstillstånd (MVV). Detta är ett viseringsvisum som gäller 90 dagar. Din nationalitet avgör om du måste ha en MVV. För vissa nationaliteter eller i vissa situationer gäller ett undantag och du behöver det inte. Du kan hitta en lista över alla undantag från MVV på IND-webbplatsen. Om du måste ha en MVV, måste du uppfylla flera villkor. Först behöver du ett syfte att bo i Nederländerna. I ditt fall är det arbete. Dessutom finns det flera allmänna villkor som gäller alla, oavsett det valda syftet med vistelsen.

En MVV ansöks med en ansökan om inresa och vistelse (TEV). Du kan skicka in den här ansökan på den nederländska ambassaden eller konsulatet i det land där du bor eller i ett grannland.

Efter att ansökan har skickats in kontrollerar IND först om ansökan är klar och om kostnaderna har betalats. IND bedömer sedan om du uppfyller alla villkor för att bevilja mvv. Ett beslut kommer att fattas inom 90 dagar. Det är möjligt att invända mot detta beslut och överklaga vid behov.

At Law & More Vi förstår att att starta som en oberoende företagare i Nederländerna inte bara är praktiskt utan också ett viktigt juridiskt steg för dig. Det är därför klokt att först fråga om din rättsliga ställning och de villkor som du måste uppfylla efter detta steg. Våra advokater är experter på området invandringsrätt och ger dig gärna råd. Behöver du hjälp med att ansöka om uppehållstillstånd eller MVV? Advokaterna på Law & More kan också hjälpa dig med det. Om din ansökan avslås kan vi också hjälpa dig att lämna in invändningar. Har du en annan fråga? Kontakta advokaterna till Law & More.

Law & More