Otillbörliga affärsmetoder via telefon ökar

Nederländska myndigheten för konsumenter och marknader

Otillbörliga affärsmetoder genom telefonförsäljning rapporteras oftare. Detta är slutsatsen från den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader, den oberoende tillsynsmyndigheten som står upp för konsumenter och företag. Människor kontaktas mer och mer via telefon med så kallade erbjudanden för rabattkampanjer, helgdagar och tävlingar. Mycket ofta formuleras dessa erbjudanden på ett oklart sätt, så att kunderna i slutändan behöver mer än de förväntar sig. Denna telefonkontakt följs ofta av aggressiva betalningssamlingsrutiner. Personer som bara har kommit överens om att få information pressas också att betala. Den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader råder personer som telefoniskt kontaktas med sådana erbjudanden att avsluta samtalet, att vägra erbjudandet och att på inget konto betala räkningen.

Läs mer:

Law & More