Psykologiska besvär efter graviditet

Lagen om sjukförmåner

Den holländska lagen om sjukpenning efter arbetshandikapp till följd av psykiska besvär efter graviditet? Enligt 29a § i sjukpenningslagen har den kvinnliga försäkrade som inte kan utföra arbete rätt till ersättning om orsaken till arbetsoförmågan är relaterad till graviditet eller förlossning. Tidigare har det sällan gjorts och erkänts ett samband mellan psykiska besvär, att få funktionsnedsättningen att arbeta, och graviditet eller förlossning. Senare rättspraxis visar på en vändning när det gäller denna punkt.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Law & More