Den holländska lagen om sjukförmåner efter arbetsoförmåga till följd av psykologiska klagomål efter graviditet?

Lagen om sjukförmåner

Baserat på artikel 29a i lagen om sjukförmåner har den kvinnliga försäkrade som inte kan utföra arbete rätt att få ersättning om orsaken till funktionshinder är relaterad till graviditet eller förlossning. Tidigare gjordes och uppfattades en koppling mellan psykologiska klagomål, orsakande av funktionsnedsättning och graviditet eller förlossning. Ny rättspraxis visar en vändning när det gäller denna punkt.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Dela
Law & More B.V.