Uppsägningsvillkor i ett anställningsavtal

Uppsägningsvillkor i ett anställningsavtal

Ett av sätten att säga upp ett anställningsavtal är genom att ange ett beslutande villkor. Men under vilka förutsättningar får ett beslutande villkor ingå i ett anställningsavtal, och när upphör anställningsavtalet efter att det villkoret har inträffat?

Vad är ett resolutivt tillstånd? 

Vid upprättande av anställningsavtal gäller avtalsfrihet för parterna. Det innebär att parterna själva får bestämma vad som ingår i avtalet. Det finns till exempel möjlighet att ha ett beslutande villkor i anställningsavtalet.

Ett resolutivt villkor innebär att en bestämmelse ingår i avtalet som innehåller en händelse eller ett villkor. När denna händelse inträffar, eller tillståndet utlöses, upphör anställningsavtalet enligt lag. Det innebär att avtalet upphör utan behov av uppsägning eller upplösning.

När man använder ett resolutivt tillstånd måste det vara det osäker att villkoret träder i kraft. Det räcker alltså inte med att det redan är säkert att villkoret träder i kraft, utan bara att det fortfarande fastställs vid vilken tidpunkt det träder i kraft.

I vilket anställningsavtal kan ett beslutande villkor ingå?

För ett tillsvidareanställningsavtal kan ett beslutande villkor ingå. Anställningsavtalet består (utan att upplösningsvillkoret träder i kraft) på obestämd tid. Först när det lösande villkoret har inträffat upphör anställningsavtalet enligt lag.

Samma förslag gäller för ett visstidsanställningsavtal. Ett beslutande villkor kan ingå i kontraktet. Anställningsavtalet existerar som ett vanligt kontrakt (utan införande av det resolutiva villkoret) under kontraktets varaktighet. Först när det lösande villkoret har inträffat upphör anställningsavtalet enligt lag.

Exempel på ett resolutivt tillstånd

Ett exempel på ett resolut tillstånd är att erhålla ett diplom. En arbetsgivare kan till exempel vara skyldig att anställa anställda med ett visst examensbevis. I så fall kan anställningsavtalet innehålla ett beslutande villkor om att arbetstagaren ska ha examensbeviset inom en viss tid. Om han inte har erhållit examensbeviset inom den perioden upphör anställningsavtalet enligt lag.

Ett annat exempel är innehav av körkort. Om ett taxikörkort tas bort, vilket ingår som ett beslutande villkor i hans anställningsavtal, upphör det enligt lag.

Ett sista exempel är skyldigheten att lämna ett VOG-utlåtande. I vissa befattningar (som lärare, lärarassistenter och sjuksköterskor) krävs ett intyg om vandel enligt lag.

Det kan då ingå i anställningsavtalet att arbetstagaren är skyldig att utfärda VOG inom en viss tid. Underlåter den anställde att göra det? Då upphör anställningsavtalet enligt lag.

Vilka är kraven för att inkludera ett resolutivt villkor?

Ett beslutande villkor får endast ingå i ett anställningsavtal under vissa förutsättningar.

  • För det första måste villkoret vara objektivt bestämbart. Det måste stå klart för alla när det resolutiva villkoret trädde i kraft. Det ska inte finnas utrymme för syn på arbetsgivaren (till exempel upphör anställningsavtalet enligt lag om arbetstagaren inte presterar).
  • För det andra får villkoret inte bryta mot uppsägningsförbuden enligt uppsägningslagstiftningen (t.ex. får förutsättningen inte lyda: anställningsavtalet upphör enligt lag vid graviditet eller sjukdom).
  • För det tredje måste det vara osäkert att tillståndet kommer att inträffa. Det torde således inte vara så att det föreligger en presumtion för att tillståndet kommer att inträffa och endast tidpunkten för inträffandet är oklart.
  • Slutligen måste arbetsgivaren åberopa det resolutiva villkoret omedelbart när det har inträffat. Ingen uppsägningstid gäller alltså.

Har du ytterligare frågor i samband med det lösande tillståndet eller allmänna frågor om en anställningsavtal och vill ha råd? Kontakta oss i så fall. Våra arbetsjurister hjälper dig gärna!

Law & More