Lagstadgad indexering av underhållsbidrag 2023 Bild

Lagstadgad indexering av underhållsbidrag 2023

Varje år höjer staten underhållsbeloppen med en viss procent. Detta kallas indexering av underhållsbidrag. Ökningen beror på den genomsnittliga löneökningen i Nederländerna. Indexeringen av barn- och partnerbidrag är tänkt att korrigera för ökningen av löner och levnadskostnader. Justitieministern bestämmer procentsatsen. Ministern bestämmer den lagstadgade indexeringsprocenten, underhållsbidragsindexering enligt Trema-normerna för det kommande året.

Indexeringsgraden för 2023 har satts till 3.4%. Det innebär att från och med den 1 januari 2023 höjs det gällande underhållsbeloppet med 3.4 %. Den underhållsskyldige ska själv genomföra denna höjning.

Varje underhållsbetalare är enligt lag skyldig att tillämpa denna höjning. Även om din lön inte har ökat eller dina utgifter har ökat är du skyldig att använda underhållsindexet. Om du inte betalar höjningen kan din före detta partner eventuellt kräva beloppet. Skyldigheten att indexföra underhållsbidrag gäller både barn- och partnerbidrag. Även om ni inte har kommit överens om detta i föräldraplanen och/eller äktenskapsskillnadsavtalet och/eller domslutet inte nämner indexering, gäller indexeringen enligt lag. Endast i de fall den lagliga indexeringen av barn- och makabidrag uttryckligen är undantagen genom avtal eller domstolsbeslut behöver det inte betalas.

Bidragsindexering 2023 självberäkna

Du beräknar indexeringen av partner- och barnbidrag enligt följande: nuvarande underhållsbelopp/100 x indexeringsprocenten 2023 + nuvarande underhållsbelopp. Exempel: anta att den nuvarande partners underhållsbelopp är 300 € och det nya underhållsbeloppet efter indexering är (300/100) x 3.4 + 300 = 310.20 €.

Tidigare år gällde ingen indexering?

Är du underhållsskyldig? Då vore det bäst om du alltid själv höll stenkoll på underhållsbidragsindexeringen. Du kommer inte att få något meddelande om detta och beloppet kommer inte att justeras automatiskt. Om du inte indexerar den årligen kan din före detta partner återkräva indexeringen i upp till fem år. Beloppen kan då bli avsevärda. Vi råder dig att beräkna det nya underhållsbeloppet och se till att du betalar ut det nya underhållsbeloppet till din före detta partner eller dina barn senast den 1 januari 2023.

Har du frågor om laglig indexering av underhållsbidrag eller indrivning av underhållsbidrag? Eller vill du få ett underhållsbelopp fastställt eller ändrat? Vänligen kontakta vår familjerättsadvokater.

Law & More