Exempel på lönekrav

Exempel på lönekrav

När du har utfört arbete som anställd har du rätt till lön. Specifikationerna kring utbetalning av lön regleras i anställningsavtalet. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen (i tid) är den i fallissemang och du kan göra ett lönekrav.

När ska man lämna in lönekrav?

Det finns flera anledningar till att en arbetsgivare vägrar att betala ut lön. För det första kan det finnas en arbetsgivares oförmåga att betala. I det här fallet har arbetsgivaren inte pengar för att betala lön. Ett lönekrav kommer inte att vara en lösning i detta fall. Du är bättre att ansöka om konkurs hos arbetsgivaren i denna situation.

Vidare kan ett anställningsavtal även innehålla en löneavslutningsklausul. Det innebär att du inte får betalt för de timmar du inte arbetat. Du kan då inte heller kräva lön för dessa timmar.

Huvudregeln för att avgöra om ett lönekrav kan väckas är att du har rätt till lön i utbyte mot utfört arbete. Om ingen lön har betalats ut kommer ett lönekrav sannolikt att vinna framgång.

Sjukdom

Även vid sjukskrivning är arbetsgivaren skyldig (med undantag för karensdagar) att fortsätta betala ut lön. Denna skyldighet gäller i upp till 2 år från den 1e dag för sjukanmälan. Därvid får arbetsgivaren inte sluta betala ut lön. Om detta händer kan du lämna in ett lönekrav. Däremot kan ett undantag uppstå här för de två första "sjukdagarna". Detta är fallet om begreppet ”karensdagar” ingår i anställningsavtalet eller CAO. Det innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att betala ut lön under de första 2 dagarna av sjukanmälan. Du kan då inte kräva lön under dessa 2 dagar.

Uppsägning

Även vid uppsägning är arbetsgivaren skyldig att fortsätta betala lön till dagen innan uppsägningen träder i kraft. Denna skyldighet gäller även om du som anställd är avstängd fram till uppsägningsdagen, och därför inte utför något arbete förrän då. Om din arbetsgivare vägrar att betala ut lön för tiden fram till uppsägningsdagen kan du göra ett lönekrav.

Exempel på lönekrav

Med tanke på ovanstående, har du rätt till ett lönekrav? Kontakta i så fall först din arbetsgivare (per telefon) och fråga om de fortfarande kommer att överföra lönerna. Är det förfallna beloppet fortfarande inte betalt? Då kan du skicka ett lönekravsbrev till din arbetsgivare. I detta brev ger du din arbetsgivare (vanligtvis) 7 dagar på sig att fortfarande betala ut lönerna.

Observera att om du inte gör anspråk på lön inom 5 år så preskriberas kravet! Så det är klokt att lämna in ett lönekrav i tid.

Du kan använda vårt exempelbrev för detta ändamål:

Ditt namn

Adress

Postnummer och stad

Till

Arbetsgivarens namn

Adress

Postnummer och stad

Ämne: brev lönekrav

Kära herr/fru [arbetsgivarens namn],

Sedan [anställningsdatum] har jag varit anställd av [företagets namn] enligt ett anställningsavtal. Jag är anställd för [antal timmar] per vecka i positionen [placera].

Genom detta brev vill jag meddela att jag hittills inte har fått min lön för perioden från [datum] till [datum]. Av denna anledning skickar jag min begäran om lönekrav till dig.

Efter att ha blivit kontaktad per telefon gick du inte vidare med betalningen. Lönen skulle enligt anställningsavtalet ha utgått den [datum], men detta har inte hänt. Du är alltså [dagar/månader] utebliven betalning och löneskulden har ökat till [mängd].

Jag begär och vid behov kallar dig att omedelbart, eller senast inom 7 dagar från dagen för detta brev, överföra den förfallna lönen till [kontonummer] och skicka mig lönebeskeden för [månad(er)].

Vid utebliven betalning inom nämnda tid yrkar jag lagstadgad höjning (7:625 § civillagen) och lagstadgad ränta.

Väntar på ditt svar,

[Ditt namn]

[Signatur]

Efter att ha läst den här bloggen, har du fortfarande frågor om att lämna in ett lönekrav eller frågor om lönekravsförfarandet? Kontakta oss i så fall. Vår anställningsadvokater hjälper dig gärna!

Law & More