Snabb skilsmässa: hur gör man?

Snabb skilsmässa: hur gör man?

Skilsmässa är nästan alltid en känslomässigt svår händelse. Hur en skilsmässa fortskrider kan dock göra stor skillnad. Helst skulle alla vilja få skilsmässan över så snabbt som möjligt. Men hur gör man det?

Tips 1: Förhindra bråk med din ex-partner

Det viktigaste tipset när det gäller att skilja sig snabbt är att undvika bråk med din ex-partner. I de flesta fall går mycket tid förlorad på att slåss mot varandra. Om ex-partner kommunicerar bra med varandra och håller sina känslor under kontroll till viss del, kan en skilsmässa gå betydligt snabbare. Detta sparar inte bara mycket tid och energi på att slåss mot varandra, det betyder också att de rättsliga förfarandena kring en skilsmässa går snabbare.

Tips 2: Se advokaten tillsammans

När ex-partners kan träffa överenskommelser kan de gemensamt anlita en advokat. På så sätt behöver ni inte båda en egen advokat utan den gemensamma advokaten kan ta in arrangemangen om äktenskapsskillnaden i äktenskapsskillnadsavtalet av den gemensamma advokaten. Detta undviker dubbla kostnader och sparar mycket tid. När allt kommer omkring, om det finns en gemensam begäran om äktenskapsskillnad, behöver du inte gå till domstol. Å andra sidan är det fallet när båda parter anlitar sin egen advokat.

Dessutom finns det ett antal saker som du och din före detta partner kan förbereda innan du anlitar en advokat för att spara ännu mer tid och pengar:

  • Diskutera i förväg med din före detta partner vilka arrangemang du gör och skriv dessa på papper. På så sätt behöver en del av frågorna inte diskuteras ingående med advokaten och advokaten behöver bara inkludera dessa avtal i äktenskapsskillnadsavtalet;
  • Du kan redan nu göra en inventering av varorna som ska delas. Tänk inte bara på ägodelar utan också på eventuella skulder;
  • Ordna så mycket som möjligt angående fastigheten, såsom notarie, bolån, värdering och eventuellt köp av ny bostad.

Tips 3: Medling

Om du misslyckas med att komma överens om skilsmässan med din före detta partner är det klokt att tillkalla en medlare. En medlares uppgift vid en skilsmässa är att vägleda samtalet mellan dig och din före detta partner som en opartisk tredje part. Genom medling eftersträvas lösningar som båda parter kan komma överens om. Det innebär att man inte står på var sin sida om staketet utan samarbetar för att lösa konflikter och nå rimliga överenskommelser. När ni har fått ihop en lösning kommer medlaren att sätta de arrangemang som gjorts på papper. Därefter kan du och din före detta partner konsultera en advokat, som sedan kan inkludera avtalen i skilsmässoavtalet.

Law & More